کور / کتاب

کتاب

A — خبرتيا – کتاب

پرښار وبا ګډه شوه …

ليکنه: خالق رشید کلونه وړاندې …

تفصیل

يو زهير ۲۵م اکتوبر

د عصمت زهير پر ناول …

تفصیل

“پښتو لهجوي قاموس” چاپ شو

محمد اصف احمدزى  د افغانستان …

تفصیل