کور / تازه خبرونه / تورنجنرال فضل احمد سيار بخاک سپرده شد

تورنجنرال فضل احمد سيار بخاک سپرده شد

خبرنامه وزارت دفاع ملی افغانستان:


جنازه شهید تورنجنرال فضل احمد سیار ، قوماندان قول اردوی 207 ظفر که قبلآ به مرکز انتقال گردیده بود،  امروزمورخ 28 جدی  بامراسم رسمی وویژه از چهار صد بستر اکادمی علوم طبی قوای مسلح برداشته شده  و در هدیره آبایی اش در قریه مناره ولسوالی جبل السراج ولایت پروان به خاک سپرده شد.


تورنجنرال شهید فضل احمد سیار نظر به عشق و علاقه ایکه به مسلک نظامی  اشت ، به حربی شونخی شامل و بعد از به پایان رسانیدن موفقانه آن شامل حربی پوهنتون گردید.در سال  1358   بعد از فراغت از حربی پوهنتون منحیث افسر جوان در بست قطعه پراشوت توظیف و در بست های مختلفه اردو چون: درستیزوال فرقه 2، درستیزوال قطعه میکانیزه ، و به اساس حکم 2284 مورخ11/6/1383  مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بکادر برید جنرال شامل ریفورم اردوی ملی گردیده و به حیث درستیزوال قول اردوی 207 ظفر تعین گردید.


بعدآ به اساس حکم شماره 1816 مورخ 2/4/1386 مقام ریاست دولت به حیث درستیزوال قول اردوی 201 مرکز (سیلاب) و حکم شماره 1071 مورخ 2.7/1387 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث قوماندان قول اردوی 207 ظفر هرات بکادر تورنجنرال تعین بست گردید.


شهید تورن جنرال فضل احمد سیار با شجاعت و وطندوستی کار نموده ،از خودلیاقت و شایستگی تبارز داده است.


با تاسف اطلاع گرفتیم  که : حوالی ساعت 10 قبل از ظهر مورخ 26  جدی  دوبال هلیکوپتر می 17 روسی از مقر قول اردوی 207 طفر  جهت انجام وظایف اوپراسیونی جانب ولایت فراه پرواز نموده ، نسبت خرابی هوا از منطقه شاه بید دوباره برگشت  وهلیکوپتر حامل  قوماندان قول اردوی 207 ظفر با صخره ای از کوه اصابت نموده که باعث سقو ط هلیکوپتر  گردیده ،5 تن افسران پیاده زمینی، 4 تن افسران قوای هوایی که عمله طیاره میباشند، 5 تن برید ملان و سربازان به شمول قومدندان قول اردوی 207 ظفر  به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.


دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی