کور / راپور / ۱۲ ټول گټې پروژې ګټې اخستنې ته وسپارل شوې

۱۲ ټول گټې پروژې ګټې اخستنې ته وسپارل شوې


په كندهار كي ۱۲ ټول گټې پروژې ګټې اخستنې ته وسپارل شوې
دكـــــــــندهارولايت د ارغنداب، كــــــندهار، دامـــان او ژيړي په والسواليو كې ۱۲ ټول گـــــــــټې پــــروژي چـــــې مجمـــوعـــي مصـــــرف يي(۳۸۱۱۰۷۲) افغانــــي د ملـــي پيوستــون له بودېجــــې څخــــه او (۱۰) فيصده د كليوالو ونډه و ه ګټې اخستني ته وسپارل شوي.
نوموړي پـروژي عــبـــارت دي  له اســــــتنادي  او محــــافــظــوي ديــوالــونـــو، كـــانال پاكـــــول، كـــــــــاريزپاكــــــــول، د چښلود پاكواوبوتهيه كول، د بېسوادي كورسونه، سرك جوړونه، بريښنا،  د اوبوويش او مسلكي كورسونو څخه چې له (۱۶۰۰۰)  شپاړلس زره څخه زيات كسان د نوموړي ولايت په بلابيلو كليو كښې له ذكر شويو پروژو څخه گټه اخلي.