کور / مختار احمد احسان (پاڼه 2)

مختار احمد احسان

څېړنه: رواني فشار Stress

د رواني فشار په اړه …

تفصیل