کور / سياسي (پاڼه 290)

سياسي

B2 سياسي ليکني

زيات عسکر ګټه نلري

هاري

تفصیل

خواره دي شي مینځه چي …

خان زمان کاکړ - قلعه سېف الله

تفصیل