کور / نوميالي (پاڼه 23)

نوميالي

C3 نوميالي

شاغاسیان څوک دي؟

حسن مبارک شاغاسي

تفصیل

د عبدالغني مستغني ژوندليک

د محمد اورنګ مختارليکنه دروان کال …

تفصیل