کور / کره کتنه (پاڼه 22)

کره کتنه

C —- نقد او کره کتنه

پر شعر د نقد صلاحيت

یوسف ( پتنګ )

تفصیل