کور / کتابتون – هنر او ادبيات (پاڼه 3)

کتابتون – هنر او ادبيات

W —- کتابتون – هنر او ادبيات

لراوبر کتابتون : {د پښتو ژبي ودي ته د سمبالولو او بازار له اړخه يوه کتنه} اثر پر لیکه سو

انجينر فهیم پښتون وردګ

تفصیل