کور / کتابتون – هنر او ادبيات (پاڼه 3)

کتابتون – هنر او ادبيات

W —- کتابتون – هنر او ادبيات

[د کوهک غر] او [په نغمو کي ویر] نومي آثار پر لیکه سول

شاعر : حاجي محمد اسحق امانزی

تفصیل

لراوبر کتابتون : {د پښتو ژبي ودي ته د سمبالولو او بازار له اړخه يوه کتنه} اثر پر لیکه سو

انجينر فهیم پښتون وردګ

تفصیل

لراوبر کتابتون : {په قتل پښېمانه یم} نومي اثر انلاین سو

محمد نعمان دوست

تفصیل

لراوبر کتابتون : د نصیر احمد احمدي {راځئ کیسه ولیکو} پر لیکه اثر

نصیر احمد احمدي

تفصیل