کور / کتابتون – هنر او ادبيات (پاڼه 4)

کتابتون – هنر او ادبيات

W —- کتابتون – هنر او ادبيات

د ن. احمدي [ بړبوکۍ] پوليسي ناول پر ليــــــــــــــــــــــــکه شو

نصيراحمد احمدي

تفصیل

(د ابراهيم ادهم په پلونو) د الهام جمالزي ناول پر ليکه سو

عبدالله الهام جمالزی

تفصیل

(زما سوی -د ماشومانو لپاره) د مختار احمد احسان انلاین اثر

ژباړن: مختار احمد احسان

تفصیل

(ډېوې په باد سپارمه)د سيد هاشمي ټولګه پر ليکه سوه

سيد فخرالدين هاشمي

تفصیل

کتابتون : [کوچنی شهزاده] د ډاکټر عبدالباري انلاين اثر

ډاګټر عبدالباري

تفصیل