د …… حکومت !

د غــلو حــکــومــت !دافغانستان خلک او تاريخ  دسقاو دزوی او دهغه د غلو او لنډه غرانو ددورې سره آشنا دي . د هغوی په ياد دي  چې څرنګه  دغه اوباشانو دپردو په مالي او پوځي ملاتړ د غلو شرم لرونکې څو مياشتنۍ دوره د افغانستان پر ولس باندي وتپله او هغه طلایی د اماني د ترقۍ مرحله يې په نطفه کې خفه او توره تياره ئې پروطن باندي خوره کړه .نن چې د کابل بدنامه حکومت ته څوک نظراندازي کوي نو دا د هماغه سقاوي  غلو او لنډه غرانو اولاده ده چې  نن يې بيا دادی  د کابل په حکومت کې  ځاله جوړه کړې  بوجۍ يې خورې کړي او چور يې جوړکړی دی  . دا هماغه سقاوي بدنامه غله، ملي جنايت کاران، قاتلين  او لاروهونکې دي چې نن  د جمهوري رياست تر لومړي  معاونيته ،د کابينې تروزيرانو ، د ملي شورا دغلو تررياسته پوري رسېدلي دي .دا هماغه جنايت کاران او د پرديو مزدوران دي چې نن په نوې جبه کې راټول شوي اودوطن بربادۍ ته يې ملاتړلې ده . داهماغه  دشمال تجزیه غوښتونکې واليان او جنګسالاران دي چې هر ولايت  هستي د ځان مال ګڼي، دا هماغه د ګلیم جم غوندي خونخواره باسمچيان دي چې  ددې ملت پر هست و بود يې چور او لا اوس يې هم خېټه پر اچولې ده او فکر کوي چې ددې وطن زامن نور مړه دي .جالبه خو لا دا چې امريکايې اداره، ناټويې شبکه د ۳۷ هيوادو استازي چې زموږ په وطن کې راته مېشته دي د شپې او ورځي پر دې مظلوم ولس باندي بمبارۍ او تصفيوي عمليات کوي، د مليارډو ډالرو په مصرف سره زموږ پر ولس باندي يا د ډيموکراسۍ په نامه او يا د ټروريزم سره د مبارزې  په نامه خپلي نخشې پلي کوي ترڅو دوی وخپلو اهدافو ته دهمدغي بدنامه، بی عزته مافيايی  غلو په وسيله وهغه ته ځان ورسوي ځکه نو د همدې غلوڅخه  ملاتړ کوي  . دا همدا دوی دي چې دغه شاني غله ، مفسدين ، قاتلين، جنايت کاران   زموږ پر باتور ملت  باندي تپي .


خو تر څو !!نن زموږ په افغان ملت  کې ټوله مېشته وړونه په دې خاطر حق لري چې د امريکايې او ناټويي اشغالګرانو سره خپله کرکه او نفرت په هره بڼه چې وي   څرګنده کړي او تر څو چې  په کابل کې دغه د غلو حکومت ا و د غه دجنایت کارانو شورا د قدرت واګي په لاس کې ولري او د بوش امريکا يې اداره يې هم ملاتړ کوي، نو دا زموږ د ستر ملت و تاريخي او افغاني حيثيت ته بر الاسپکاوی دی او زموږ هر و طنپال افغان پرهغه باندي غبرګون او کرکه د ځان حق ګڼي . افغانان  خپله ملي، افغاني او اسلامي دنده بولي چې دداسي غلو او بې وطنه اوباشانو او د هغوی د حاميانوسره  د هغوی د زوال تر پولي  پوري مبارزه وکړي !تاريخ به د کابل دغه اوسنۍ دولت چې د امريکا او ناټو د ملاتړ نه برخورداره دی هغه به د غلو د حکومت په نامه ثبت کړي .تاريخي شرم دي وي  د غلو پر حکومت او د هغوی پر نړۍ والو ملاتړ کوونکو باندي !