کور / کیسه / دمهدي اخیر زمان راتګ(۹)

دمهدي اخیر زمان راتګ(۹)

۵- په هندو یږم کښي :
هندوان هم د اخیرزمان په منجی باور لري. ابوریحان بیرونی په خپل څیړنیږ کتاب «مالهند» چې د هنداونو پر عقایدو يې لیکل دی لیکي:
»د مځکې اهل به د څلورمې دورې په پای کې د فساد خوا ته وکښل شی او اکثره به کافران شي هغو به لوی ګناهوی کوی، د هغو واکلرونکی به ډیر پست خلک وي او خلک به لکه شرمښان یو بل لوټوي،کاهنان او د د ین مشران به فاسد شي او دغلو سره به مل وي، پرهیز ګاره او با تقوا خلک به رټل کیږی په هغه وخت کې به « برهمن کلا» (دینداراو زړه ور سړی) ظهور وکړي په خپلي تیرې تورې به له مفسیدینو او پلیدیو څخه مځکه پاکه کړ ی او پاک خلک به وساتي»
د هنداونو به« دید» کتاب کې چې د هندوانو یو مقدس کتاب دی راغلي دي : «چې د نړۍ له ویجاړیدو وروسته به په اخیره زمانه کې یو پاچا پیدا شي، چې د خلکو پشوا به وی د هغه
 نوم به «منصور» وي او ټوله نړۍ به ونیسي او په خپل دین به يي کړي».
د هندیانو په یو بل کتاب کې ،چې « وشن جوک» نومیږی راغلی دی:
« اخیر به یو ښه سړی را شي چې خدای پر ګران وی او دهغه له خاصو بندګانو څخه به وي او دهغه نوم به مبارک ا و خجسته وي»
هندوان باور لري چي «ياما» د جنت پاچا او د مړینې کازي دی . ټول مړي له دوو اورونو تیریږي بد کاران په اور کې سوځي او نیکو کاران د هغه روغ وځي
د هغو اعمال د هغو مخی ته په ترازو کې سنجول کیږي نیکو کاره جنت او بد کاره دوږخ ته ځي یا بیرته مځکې ته رااستول کیږی او له سره زیږی».
هندوان باور لري چې «ویشنو» په بیرته راځي.
 «اوپانیشا د ) چې د هندوانو یو مقدس کتاب دی په کې لیکل شوی دی :
« د ویشنو لسم ښکاره کیدل د وسپنی په عصر کې دی هغه به پر سپين آس سپور، لوڅه برېښندونکی توره به يې په لاس کې لکه لکۍ لرونکی ستوری وی را ښکاره شی او شریران به ووژني».
په «باسک» کتاب کې چې د هندوانو یو بل مقدس کتاب دی دحضرت مهدی (ع) راتګ ته داسې نغوته شوې ده :
«دنړۍ دور تمامیږي. د اخیر زمان عادل پاچا به ، د ملایکو او پیریانو او اد میانو پیشوای وي، حق او راستی به دهغه وي هغه څه چې په سیندونو ، غرونو او مځکې کې پټ وي ټوله به تر لاسه کړی، هغه د آسمانو او مځکې په ټولو خبر دی دهغه لوی سړی به نړۍ ته رانشي »
په “پاتیكل ” کې چې دهندوانو یو بل مقدس کتاب دی داسې راغلی دی:
چې د ورځو وخت تمام شي، زړه دنیا به نوی او ژوندی شی د ملک خاوند به تازه پیدا شی چې د نړۍ د دوه پیشوایانو د اولادې څخه به وي چې یويې « د ناموس اخرالزمان »او بل يې « لوی صدیق» یانی د هغه لوی وصی چې« پشن »نومیږی او د هغه تازه ملک نوم به «راهنما» وي په حق به پاچا شي او خلیفه به «رام» وي. حکم کوی او ډیري معجزې لري…»
 شاید دلته د« ناموس اخرالزمان» چې مانا يي ده داخیر ي زمانې د الهی احکامو راوړنکی » څخه موخه پیغامبر(ص) دی چې د ا سلام دین يې چې اخیری دین دی راوړی دی او د «پشن» څخه يې موخه د حضرت علی(رض) دی او د تازه ملک خاوندڅخه موخه حضرت مهدی (ع) دی او رهنما د حضرت مهدی (ع) نوم دی او« رام» په سانسکریت کې د حضرت احدیت اقدس نوم دی


 په « وشن جوک» کې چې د هندوانو یو بل مقدس کتاب دی داسې راغلی دی : اخر هغه دنیا نیسی چې خدای پر ګران وي او دهغه له خاصو بنده ګانوڅخه وی دهغه نوم به « مبارک او ښه »وي.
د هندوانو په یو بل کتاب«دادتګ» کې راغلي دي:
« چې په اخیره زمانه کې سوله ( مسلمانی ) ورکه شی اوسوله د ظالیمانو دظلم او د علما له فساده… له منځه ولاړه شي
دنیا به له ظلمه او ستمه ډکه شي… د حق لاس به راووځي او ممتاطا( دمحمد هندی نوم) اخیری ځایناستی به راشی او دنړۍ لویدیځ او ختیځ به ونیسی»


په« ریګ ودا » کتاب کې ،چې دهندوانو مقدس کتاب دی راغلی دی :
««ویشنو» به د خلکو په منځ کې ښکاره شي… هغه تر ټولو قوی دی… د هغه ژغورونکي ویشنو په یوه لاس کې به توره لکه لکۍ لرونکی ستوری وي او به بل لاس کې به يې ځلانده ګوتمی وي ،دهغه په ښکاره کیدو سره به لمر او سپوږمۍ تیاره شي او مځکه به و ښوري»
 د دهندوانو په « شاکمونی « کتاب کې چې د هندوانو مقدس کتاب دی راغي دي:
د نړۍ پاچاهی او دولت به د دوو نړیو د سردار زوی لوی«ګشن» لاس ته ورشی هغه هغه څوک دی چې د نړۍ په لویدیځو او ختیځو غرونو حکم کوي او فرمان ورکوي، پر وریځو سپریږي او ملایکې به دهغه کارکونکي وي… د خدای له دینونو څخه به یو دین ژوندی شی او دهغه نوم به «ولاړ» وي او خدای پيژندونکی»