کور / شعر / چې زماغريب اخترشي

چې زماغريب اخترشي

چه وطن ماتم ماتم اوپه هریو کور کۍ غم وي

 چه په شونډو بس ژړاا وي سترګۍ هم ډکی ده نم وي

 چه ده ګلو په موسم کی دټوپک ډزو موسم وي

 چې په سوات ،وزیرستان ، پښتونخوا کې هم ماتم وي

 نو زه به داسی ادیموکراسي څه کړم چه بچي مو قتل کیږی

 مور او پلارمو ژوبل کیږی سرسجدۍ له چې ټیټږی

پرې بمونه راوريږی ربه کله به سحر شي

 ماتمونه سرپه سرشي چې زماغريب اخترشي