کور / تازه خبرونه / غزني:سی وهشت پروژه به بهره برداري سپرده شد

غزني:سی وهشت پروژه به بهره برداري سپرده شدسی وهشت پروژه برنامه همبستگي ملي اخيرا در ولايت غزنی مورد استفاده مردم قرار گرفت .


به قول مسوولين برنامه همبستگي ملي آن ولايت اين پروژه های انکشافی شامل اعمار یک مکتب شش صنفی ، جوی ها ، بند ها و سر بند های آب ، هشت مرکز اجتماعی ، احداث پنج سرک ، یک بند برق ابی کوچک  و تمدید هشت شبکه صحی آب آشامیدنی ميباشند .


منبع مي افزايد:


پروژه هاي يادشده در ولسوالي هاي مالستان ، جغتو ، جاغوری ، ناور و مرکز ولايت غزنی به هزينه بيش از هژده ميليون وسه صد و چهل و نه هزار افغاني از بودجه برنامه همبستگي ملي و ده در صد سهم مردم تکميل شده که دوهزار فاميل از مزايايي آن مستفيد گرديدند .