کور / تازه خبرونه / د نورو ولايتونو په ګډون زابل هم واورو پوښلی دی

د نورو ولايتونو په ګډون زابل هم واورو پوښلی دی

دسږني ژمي لمړي واوري ټول زابل په خپل سپین رنګ سره ښکلي کړ!


په واورو ښکلی زابلپه واورو ښکلی زابلپه واورو ښکلی زابلپه واورو ښکلی زابلپه واورو ښکلی زابلپه واورو ښکلی زابلپه واورو ښکلی زابلپه واورو ښکلی زابلپه واورو ښکلی زابلپه واورو ښکلی زابلوايي پسرلی په ګلونوښه ښکاري دوبی په میوو   منی په ږیړوپاڼو   اوژمی په سپينو واورو  او باران ښه ښکاري.


همدي د ژمي ښکلانن په زابل هم راپيښه وکړه اوواوري په خپله سپينه لمن دزابل ټول سیمي يوشان سپين رنګي کړي اوپه خلکوکي یی دخوښي احساس راپيداکړافغانستان دتیروپنځوکالو وچکالی ډیرځپلي اوخلکوکرکیله خوپریده دڅښلواوپه يي هم نه شواي پیداکولي.


دزابل اوسیدونکي هم وچکالی ډیر  وځورول نو اوس چي ټول هیوادکي دلوي څښتن(ج)په امردواوري اورښت دڅوورځوراهيسي  دوام لري اوټول ځمکه يي په سپين ښایسته رنګ سره ښکلي کړي دزابل اوسیدونکي هم خوشحال بريښی اوتل دادوعاکوي چی واوره اوبارانونه وشی اودوچکالي سپيره ټغرمودټول هیوادنه ټول شی.


یوتن بزګرچی ځان محمدعمرمعرفي کوي لروبرته يي داسي وویل چی:مونږدوچکالی نه ډیريه عذاب وو کرکیله مو دا څوکاله نه ده کړې اوس چي واوره اوریدلې نو  انشاالله کال به ابادشي اوخلک په ډیرڅه وکري.


نومونږهم دادوعاکوه چي واوري اوبارانونه وشي کالونه ابادشي اولوي خداي(ج) مودی ددي وطن نه دبدبختي تغرټول کړي.