کور / شعر / غزل _ محمد ايوب داوودزى

غزل _ محمد ايوب داوودزى

تېره شـوه دوره وه پــاڼـه واوښتـــــه


دژوندخوږه کيسه وه پــاڼه واوښته


ټــــول به وه ياران رانه چاپېره ناست


جــوړه بـه مېــلــه وه پــاڼـه واوښتـــه


هـــرچـــابـــه دزړۀ تــرجمـــانـــي وکړه


مسته شان لحظــه وه پاڼه واوښتـــه


اوس هـغــه مخلصه ياران نشته دي


دخـــوب يــوه څپـــه وه پـاڼه واوښته


اوس يـــي ديـــادوسره مشغـول يمه


مسته تمـــاشه وه پاڼـــه واوښتــــه


نـــورد داودزيـه پـــه زړه لاس نيســـه!


ښکلــې خـــاطــــره وه پــاڼـــه واوښتـه


محمدايوب داودزى


١٣٨٨- ٤-٣١


پکتيا (ابراهيم خېل )