کور / شعر / د لوی افغان وطنه

د لوی افغان وطنه

د لوی افغان وطنهزما جانان جانان وطنه د جانان وطنه


د لوی افغان وطنه


له اباسينه تر امو جنت نشان وطنه


د لوی افغان وطنه


ته تمدن د اريانا ايخانم وطنه


ستا منډيګک د ارغنداب که وسپړم وطنه


 ویاړم په دی چی ستا بچی یمه سستان وطنه


د لوی افغان وطنه


ستا هره پاڼه ماته لوست د شجاعت راکوي


ننګ او غيرت ستا عظمت شان او شوکت راکوي


ستا هر يو کاڼی بوټی لال دبدخشان وطنه


د لوی افغان وطنه


ستا د پامير لوړې شملې ته ملامته پړ يم


د هندوکش هرې درې ته ملامته پړ يم


بخدي او بلخ مې جوړول رانه شول وران وطنه


 دلوی افغان وطنه


تخت رستم ته دې له شرمه ورکتلی نه شم


ستا د بودا خاورې تالا والا ليدلی نه شم


ګرانه وطنه په ما ګران له خپله ځان وطنه


دلوی افغان وطنه


ستا د کابل بالاحصار بيااکبرخان غواړي


د پيښور بالاحصار دې دريا خان غواړې


دوطن مور غواړي ملاله ايوب خان وطنه


دلوی افغان وطنه


ستا د نوم ورکي سپاهي څلی لويدلی دی نن


د استقلال څلی په توپو لګيدلی دی نن


ښکاري له مونږه مرور غازي امان وطنه


دلوی افغان وطنه


مغل چنګيز دې په مستۍ په اکوړه را روان


د تورې شپې تور پيشو ګان دي په غرمه را روان


مړه ورته ګوري لمسي د خوشال خان وطنه


د لوی افغان وطنه


بيا د رنجت او د ګورګين لمسو يرغل کړی دی


د مکناټن او بريډن بچو يرغل کړی دی


بيا دې د دين لباس کې پلوري اخوانيان وطنه


د لوی افغان وطنه


 ماته دښمن په تا راکش کړي د بيلتون کرښې


زړه او ځيګر مې سوځوي دې په لړمون کرښې


ای د صمد، ايمل روښان فخر افغان وطنه


د لوی افغان وطنه


چې ترقي د اروپا او نور جهان ووينم


ستا غيرتې بچی مړۍ پورې حيران ووينم


فکر کې ډوب شم په ژړا شم ناګهان وطنه


دلوی افغان وطنه


ستا د تدبير بچی ويده او بې خبره ښکاري


ورونه په ورنو باندې وژني دوی ته نره ښکاري


غواړي نازو د وطن مور بل ميرويس خان وطنه


د لوی افغان وطن


د خدمتګار د مينې بڼ يې سر مې ځار شه له تا


په زرکرته می ځواني نثار نثار شه له تا


ځار مې له تانه سر او ځان دين او ايمان وطنه


دلوی افغان وطنه


زما جانان جانان وطنه د جانان وطنه


د لوی افغان وطنه


له اباسينه تر امو جنت نشان وطنه


د لوی افغان وطنه


د لوی افغان وطنه


د لوی افغان وطنه

دخلکو غږ


رابیدار شۍ ورورنو څه په مونږه کیږي


دپردې شاته رسوا کړۍ دوښمنان


ددوښمن تبلیغ زونږ منځ کې چلیږي


په هنر مو قتلوي په ورورنو ورونه


،،،،،،،،،،،


پښتانه دي خاوندان دلوړ دستور


په تاریخ کې چیری نه وو ترهګر


دوطن ولس په ننک ولاړ ضرور


آزاد خیال آزادي دوسته حق پرور


تل خلاف دي دوژلو اوترور


خودپت په ځای ودرېږي زړور


ددوې ټولې معا ملې په جرګه کیږي


په جرګو باندې ساتي رسم دودونه


،،،،،،،،،


پښتانه له امو واخله تر اټکه


زاړه بلخ نه تر بخدي املبلاده


درستم له تخته ځه تر منډ یګکه


داسلام نه ډیر په خوا هم له میلاده


په سستان اوبست ًقلا کې دمه وکه


پښتانه پّه پښتنه غیږ کې لوییږي


په دې باب دي لیکل شوي کتابونه


،،،،،،،،


دشمال ایخانم نه ننګرهار ته


په باګرام دکنشکاه دي دربارونه


په هډه کې زوړ تاریخ آمان غفار ته


هدیرئ دخوست کا مې وایی حالونه


دغزني له څلو لاړ شه قندهار ته


داحمد اومیرویس وکړه زیارتونه


لاندی کویټه کې بلو څ پښتون اوسیږي


هر قدم کې زده کړه پوهه تاریخونه


،،،،،،،،،،،،


دسردار عطاالله وکړه سلام


لوړ مقام دصمدخان درنه هیر نه شي


دبوګتي او مري وکړه احترام


چی سلام دمحمودخان درنه هېر نه شي


دبولان دسر ختو کړه انتظا م


پام چی نور درانه مشران درنه هیر نه شئ


ټول دیوافغان بچي دي چی یادیږي


لر اوبر خواره پراته دي لکه غرونه


،،،،،،،،،،،،


له چمنه بیا راځه پّه دیره جاتو


لوړ مقام په اکوړی دخوشال ګوره


آزادۍ دجنګ غازیان په مناجاتو


په هرغره په هره تړه خوشال ګوره


بیلګئ نښې دانګریز مغل دماتو


له مردان تر پیښوره خوشال ګوره


له کوهاټه تر ډیریو ښکاره کیږي


چې په دئ ملک کی اوسیږي نر ولسونه


،،،،،،،،،،،


داجمل خټک غیرت چغه راواخله


ولي  خان په سیاست کئ پالون دئ


کاکاجي دستر همت نښه راواخله


اپریدیو کئ لطیف یو ستر انسان دئ


دخټکو اپرا سیاب مشوره واخله


دبشر نوید هرلیک روح دافغان دئ


قلندر مومند په دئ ډیر خوشا لیږي


چې را ټول وي  په حجرو پښتانه ورونه


،،،،،،،،،،،،،،


چارسدی نه  که تیرا پوری ورتیر شوئ


دپښتون ولس به وګور ی عظمت


باجوړ نه که ورتیر تر سوات بونیر شوئ


دښکلا حسن به وګوري شوکت


دخیبر دالوی ولس غیرتي شمیر کړه


که دلواړګي شا اوخواته شوي اوچت


له مومند و دکونړ ننداره کیږي


دتیمور دماتې واوره داستانونه


،،،،،،،،،،،،


ایمل خان او دریا خان درنه هیرنه شي


دبا بړې شهیدانو سلام وکړه


محمدګل مومند روښان درنه هیر نه شي


دتیرا دشهیدانو سلام وکړه


غنی خان عمرا خان درنه هیر نه شي


د وانا دشهیدانو  سلام وکړه


سیدجمال اسعد ابادکه دی یادیږي


میرزمان په ارنوۍ کوي جنګونه


،،،،،،،،،،،،


دخوشال دیوان بیان کړه زاړه ځوان ته


درحمان  مومند حمید زیارت له ورشه


دسایل درویش دوعا کوه ارمان ته


دحمزه او دالفت زیارت له ورشه


دخاطر نظر بیان کړه ملنګ جان ته


درښتین خادم رشاد زیارت له ورشه


دوست شینوارئ بینوا ډیر خوشالیږي


افضل خان لالا که یوکړل خپه ورونه


،،،،،،،،،،،،


نورستان کې داصیل کولتور سیل وکړه


بیا ورتیر په لوړو غرو شه بدخشان ته


دپا میر له لوړو څوکو اپیل وکړه


دی ویدو ویدو ولسونو دافغان ته


دملي یووالي غږ په دې خیل وکړه


را بیدارشۍ یو ځل وګورۍ جهان ته


ستاسی ننګ ته قدرتونه تسلیمیږي


که یو نه شولۍ نوجوړ به شي شرمونه


،،،،،،،،،،،،


سره یو پّه ترکستان تاجک ترکمن کړه


دبامیانو هزاره ولس بیدارکړه


دبودا قاتل رسوا لکه دوښمن کړه


دازبکو په نار ه ولس بیدار کړه


په هرات کې نورقومونه پښتون یو کړه


چخانسور کې نارینه ولس بیدارکړه


بست قلا کې به پښتون ولس ټولیږي


که دبیټ نیکه ًقبول شولو سوالونه


،،،،،،،،،،،،


دغوریانو اوسوریانو تاریخ زده کړه


که افغان یی نو پّه لاره دافغان ځه


دوطن دشهیدانو تاریخ زده کړه


په قو ت دعلم پوهی پالوان  ځه


دهوتکو ابدالیانو تاریخ زده کړه


نر پښتونه نر ښکار ه په دې میدان ځه


زده کړه پوهه کې دې لار روښانه کیږي


خدمتګاره هم رسیږ ي کاروانونه


،،،،،،،،،،،،،


ددوښمن تبلیغ زمونږ منځ کی چلیږي


په هنر موقتلوي ورونه په ورونه


رابیدارشۍ ورونو څه په مونږه کیږي


دپردی شاته رسوا کړۍ تور مخونه


محمد ېوسف خدمتګار مزدورزوې


کلاکرویک        ناروې


دخلکوغږدزمانې غږ له ټولګې څخه


۱۳۸۴لمریزکال