مبارك دي وي

زه د پښتو ژبې ځوان ليكوال او هڅاند پښتون ښاغلي عبدالله احسان ورور ته د نوې وېبپاڼې (لر او بر افغانستان) د خپراوي په هكله د زړه له كومې مباركي وايم او د ده د پښتني مينې او اخلاص قدرداني كوم چي په دومره مصروف ژوند كې يې د پښتو او پښتنو خدمت او چوپړ ته ملا تړلې ده. زه له دۀ سره- سره د ده ټولو همكارانو ته هم شاباسى وايم.


په پښتني مينه


حبيب الرحمان تاثير- كوټه


h.taseer@gmail.com