کور / شعر / غزل

غزل

هرچیرې چې وړي ظالم قسمت ورسره ځمه زه
چیرته چې راځي ساحل کشتی به پارومه زه

موج دې د غمونو که بیا راغی او بیتابه کړم
سیند به یو د اوښکو د سیلاب نه جوړومه زه

اوردمینې زړه اوځیګر دواړه زخمي کړي دي
د نوي نور زخمونو احوال بیا به در لیږمه زه

څوپورې چې رانکړی دمینې خیرات خوږ آشنا
داسې پخپل غاړه یو کچکول به ګرځومه زه

ستا په مخ بیا ښکاري راته ستورې د رڼا او بخت
یو ځل بیا ددې قسمت طالع به جنګومه زه

کله به رسیږي طاهري په کام د زړه یا رب
څو پورې په ټال د خیال آرزو به زنګومه زه