کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / ايمانداره ښځه ( د ښځو دنړيوالي ورځي په وياړ )

ايمانداره ښځه ( د ښځو دنړيوالي ورځي په وياړ )

  عبدالله بن المبارک(رض) چې جليل القدر تابعي او ډېر لوی عالم تېر شوی فرماييلي دي: زه د بيت الله شريفې، حج او حضور نبي کريم صلى الله عليه وسلم تر زيارت کولو وروسته د خپل وطن پر لوري روان وم چې په يوه صحرا کې مې يو تور څيز وليد، کله چې ورنږدې شوم يوه بوډۍ ښځه ناسته وه او ځان يې د شړيو په دوو تورو څادرونو کې پټ کړی و. ددې ليکني پاته برخه دسپوږمۍمجلې په پاڼه کي ولولئ


 www.larawbar.com/spozmai