کور / سياسي / First inپه افغانستان کي د CIA دکار پيل (پرله پسې ۲۲ )

First inپه افغانستان کي د CIA دکار پيل (پرله پسې ۲۲ )


 ليکوال : جنرال ګیري سي شرون  Gary C.Schroen – امريکا


ژباړن : لاهور منګل –  افغانستان


انلاين چاري : شمس خوستی – لراوبر ډاټ کام ( خوست )


 


 


۱ څپرکی د احمدشا مسعود سره ليده کاته


۲څپرکی : د سپټمبر ۱۱ پېښه او CIA


۳ څپرکی : د سپټمبر ۱۷مه ، افغانستان ته روانيدل  


۴ څپرکی : افغانستان ته سفر تياری ….


۵ څپرکی : د سپټمبر ۱۹ ، د اړتيا وړ موادو برابرول


۶ څپرکی : په افغانستان کي د سي آی اې ماموريت پيل کيدل 


۷ څپرکی : د ځينو مجاهدينو سره د سي آی اې د مامور خاطرې  


۸ څپرکی : د اسلامي تنظيمونو ددورې خاطرې  


۹ څپرکی :  پنجشیر د CIA د هيلو خلاف هر څه په بېړه منل


۱۰ څپرکی : د ډالرو بوجۍ سره پنجشير ته رسيدل


۱۱ څپرکی :  پنجشير ته رسيدل 


۱۲ څپرکی :  په پنجشير کي د زامي ماتوونکي ګروپ د کار پيل


۱۳ څپرکی :  په تيروتنه د ۹ څپرکي متن راليږل سوی دی زامي ماتوونکی ګروپ ۲۶-۲۸ سپټمبر ۲۰۰۱


۱۴ څپرکی :له قسيم فهیم سره لومړی ځل ليده کاته


۱۵ څپرکی :له پنجشيره واشنګټن ته څارګر مالومات ليږل


 ۱۶ څپرکی ( د GPS کارول او دسياف په ګډون نورو ته نقد ډالر ورکول )


 ۱۷ څپرکی ( ددښمن د اندازې څرګندول )


۱۸ څپرکی : پنجشيري ډوله لباس اغوستل


 ۱۹ څپرکی ( دکابل لومړۍ کرښه، د GPS کارول)


۲۰ څپرکی : د جګړې حقيقتونه


۲۱ څپرکی :  


۲۲ څپرکی :


نوربيا