کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / شير خوستى يك افغان است و آرزومند خدمتگذارى صادقانه

شير خوستى يك افغان است و آرزومند خدمتگذارى صادقانه

نوشته ى را زير نام((شير خوستى به په غزني كې والى كه د امريكا د سفارت استازى وي؟))


در سايت ((لراو بر))، خواندم با توجه به اينكه نوسينده ى نوشته ى متذكره، با شتاب زده گى و بر بنياد دلايل غير موجه و با يك بينش احساساتى و جانبدارانه، خواسته است به نحوى شايسته گى و توانايى آقاى شير خوستى را، زير سوال ببرد، دريغم آمد تا به چند نكته ى مهم توجه خواننده گان را معطوف نكنم.


از مدتى كه با اقاى شير خوستى در تلويزيون آريانا همكار بوده ام، در يافته ام كه ايشان شخصيت متواضع داشته و داراى مناعت نفس هستند، خوش برخورد، صميمى و داراى حوصله ى فراوان و در اجراى وظايف شان پشتكار و پيگيرى قابل توجه داشته اند، سطح درك و توانايى شان در تحليل رويدادهاى كشور در خور ستايش بود و با فروتنى و علاقمندى، امور مربوطه به خود را به انجام ميرسانيدند.


شير خوستى شايد بزرگترين عيبش اين باشد كه به هيچ يك از احزاب و تنظيم هاى كه به نحوى در ايجاد و گسترش بحران در افغانستان، نقش داشته اند، تماس و رابطه يى نداشته است و بعنوان يك روشنفكر مستقل بدون آنكه در گاه زورمندان را بوسه زند، هواى خدمتگذارى صادقانه بمردم و كشور خود را در سر مى پروراند.


اينكه چگونه شير خوستى مورد توجه رييس جمهور قرار گرفت تا بعنوان والى غزنى برگزيده شد، نميدانم اما دست كم با اين داورى نوسينده مقاله ى متذكره كه گويا از طريق سفارت آمريكا ممكن است مطرح شده باشد، نميتوانم موافق باشم، زيرا شير خوستى پيش از ين هم مدتى بعنوان مشاور والى خوست ايفاى وظيفه نموده و خلاف آنچه كه در مقاله گفته شده از آن سمت بركنار نگرديده، بلكه در انتخابات گذشته ى پارلمانى نامزد براى ولسى جرگه شد.


و به همان لحاظ هم از سمت دولتى خود، گوشه گيرى كرد، در نتيجه در انتخابات پارلمانى موفقيت بدست نياورد، شايد يكى از دلايل عدم پيروزى وى، نداشتن تكيه گاه قوى مادى براى راه اندازى يك كمپاين لازم انتخاباتى ، بوده باشد، ورنه خانوده ى خوستى يكى از خانواده هاى خوشنام آنولايت بشمار مى آيد.


بهر حال علت ناكامى خوستى در انتخابات پارلمانى هر چه بوده باشد، دال بر عدم شايسته گى و ناتوانى وى نميتواند باشد، چه بسيار از چهره هاى ديگر در نقاط مختلف كشور كه از وزنه و جايگاه خوبى برخوردار بودند، نيز نتوانستد، توفيق راه يابى به پارلمان را داشته باشند.


به توجه نويسنده ى مقاله ى متذكره بايد رسانيده شود كه به فرض اينكه شيرخوستى تحصيلات بدرجه ى ماسترى هم نداشته باشد، بفرمائيد كه چند تا ماستر يا حد اقل ليسانس در جمع واليان فعلى افغانستان  داريد و در مقايسه با سطح سواد آقاى فيضان كه شما به نحوى در نوشته ى تان جانب ايشان را گرفته ايد، قرينه سازى سطح آگاهى و فهم آقاى خوستى با ايشان مضحك و غير عادلانه نيست؟


و اما اينكه آقاى خوستى تا چه حدى در انجام وظايفش در ولايت غزنى پيروزى خواهد داشت هر نوع داورى، پيش از وقت به نظر ميرسد، بهتر است منتظر زمان بود و كارنامه هاى وى را بصورت واقعبينانه به ارزيابى گرفت، آنچه مهم است اينست كه آقاى خوستى با يك دنيا آرزو براى خدمتگذارى به اين وظيفه كمر بسته است و لازم است بعنوان يك افغان وى را در انجام صادقانه ى وظايفش تشويق و همكارى كنيم.