کور / رسنۍ / له ډنمارکه خپرېدونکې د ( خپلواکۍ ) نوې ګڼه چاپ سوه

له ډنمارکه خپرېدونکې د ( خپلواکۍ ) نوې ګڼه چاپ سوه

له ډنمارکه خپرېدونکې ( خپلواکۍ ) نوې ګڼه په دې وروستيو کي چاپ سوې ده ، ددې خپروني چاري د ښاغلي يوسف هيواددوست او ميرمن فيضيه هوسا له خوا پر مخ بېول کېږي ، د يادي سوي خپروني نوې ګڼه د  انټرنټ له لاري هم کتلای سئ ، دا خپرونه د ټول افغان له لاري موندل کېدای سي .


 www.tolafghan.com/khpalwaki