کور / شعر / اوس سپيلني راوړه بمونه يوسه

اوس سپيلني راوړه بمونه يوسه

 


اوس سپيلني راوړه بمونه يوسه


 


خــپله عطا يـــوسه ، لعلونه يـــوسه


راسه له ذهنه مي   يادونه يـــــوسه


اوس پښتانه لګيا دي کــــــور جوړوي
اوس سپيلني راو ړه بمــــونه  يوسه


ســـکون د ژوند مي رانه وتښتــــــوه
راسه ، له سترګو  مي خوبونه يوسه


له هـــــــره کـــــــــاره پر وتلی يم زه
سلطانه ! راسه خپل عکسونه يوسه