کور / تازه خبرونه / هرات: اتحاديه زعفران کاران تاسیس مېشود

هرات: اتحاديه زعفران کاران تاسیس مېشود

ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات در نظر دارد تا اتحادیه سراسری زعفران­کاران را در سطح این ولایت تاسیس نمایند.
به منظور اجرای این طرح، نزدیک به پنجاه تن از زعفران کاران، مسوولان اتحادیه­های تولید و کشت زعفران و شرکت­های تجارتی فعال در این راستا در شهر هرات گردهم­ آمده اند.  این نشست پنج روزه از سوی وزارت زراعت کشور برگزار گردیده و قرار است از دیدگاه های اشتراک کننده گان مختلف در راستای تاسیس این اتحادیه استفاده شود.
بر اساس معلومات، از پنج سال بدینسو وزارت زراعت برنامه­آموزش­های فنی و مسلکی رابه هدف بهبود وضعیت کشت تولید و برداشت زعفران در سراسر کشور برگزار نموده است.
ولایت هرات به عنوان ولایت پیشتاز درعرصه کشت وتولید نبات زعفران درسال­های اخیر دست آوردهای چشم گیری داشته است. انتظارمیرود باتاسیس اتحادیه سراسری زعفران کاران ازیکسو کیفیت محصولات زعفرانی بلند برده شود و از سوی دیگر تولیدات زعفران نیز به بازارهای جهانی به شکل استندردعرضه شود.