کور / هراړخیز / هغه شيان چي روغتيا ته تاوان لري :

هغه شيان چي روغتيا ته تاوان لري :


•       په خراب ځاې کې د اومو موادو ساتل:
اومه مواد بالخصوص هغه مواد چې تازه وې ډېر ژر خرابېږې او خپل  کېفېت له لاسه ورکوې .  . نو په کار داده چې د داډول موادو په ساتلو کې باېد بې پرواېې ونسې ،
•       ځان ډېر ګرم ساتل :
 ډېره ګرمې بدن دومره لټ ساتې چې د چا خبره د سلام اچولو توان هم ورسره نه وې .
•       په ېخچال کې د ګرمو خوراکې موادو ساتل :
که چېرې خوراکې مواد په داسې ډول په ېخچال کې وساتل سې چې هغه ګرم وې ، سره ددې چې و ېخچال ته تاوان رسوې ، پخپله مواد هم خرابېږې
•       د ډاکتر د اجازې پرته د درملو استعمالو:
 د ناروغې د تشخېص څخه پرته دوا خوړل نه داچې و بدن ته تاوان رسوې ، بلکه بې ځاېه مالې تاوان هم دې
•       تر پرېمېنځلو د مخه د تازه  مېوو او سابو خوړل:
 پر تازه مېوو او سابو باندې  ډول ډول مکروبونه او خرابه هوا اثر اچوې . که چېرې تر پرېمېنځلو د مخه وخوړل سې د ډول ډول ناروغېو سبب ګرځې .
•       د خوراک په وخت کې د تلوېزون تماشا کول:
•       د تلوېزون په کتلو سره سړې تر ضرورت زېات خوراک کوې  چې دزېات خوراک خوړل پخپله ډېر تاوان لرې
•       په موټر ، الوتوکې او اورګاډې کې د ګوشکې په واسطه د موزېک اورېدل :
د ګڼه ګوڼې په وخت کې باېد د موزېک اواز لوړ وې  چې د لوړ اواز موزېک اورېدل  پر اعصابو بد تاثېر اچوې.
•       په بستر کې دسرمېزې و څېراغ ته د کتاب لوستل:
 په داسې حالت کې د څېراغ رڼا پر سترګو باندې بد تاثېر لرې
•       په حمام کې د درملو ساتل :
په حمام کې لندبل او حرارت زېات وې چې دا دواړه پر درملو باندې زېات بد اثر اچوې
•       دډوډې خوړلو پر مېز باندې د لاسې بکس اېښوول :
په صحې لحاظ لاسې بکس پاک نه وې  نو د هغه اېښول د ډوډې خوړلو پر مېز باندې  ډېر تاوان لرې