کور / ترخې خبري / نیروهای ائتلاف بین المللی در کشور نیز کتمان حقایق می نمایند!!

نیروهای ائتلاف بین المللی در کشور نیز کتمان حقایق می نمایند!!

بزرگترین دلیل حضور نیروهای خارجی در افغانستان مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت سرتاسری و حراست از افغانستان می باشد که از یازده سال بدین طرف تا کنون آنها قادر به این کار نشده اند بلکه روز به روز تروریزم و دهشت افگنی فعالیت شان بیشتر از پیش گردیده. این در حالی است که از سه ماه بدین طرف حدود (1500) راکت از آنطرف خط دیورند به مناطق مختلف ولایت کنر از جانب حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان پرتاب و جریان دارد. ولی متأسفانه تا اکنون هیچ یک از مقامات نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان در مورد اینکه این حملات گسترده موشکی از کجا و به چه هدف صورت میگیرد لب به سخن نگشوده اند. این در حالی است که والی ولایت کنر و باشنده گان آنولا بارها از کوچ کردن های اجباری، کشته و زخمی شدن باشنده گان در آن مناطق از اثر این حملات شکایت نموده اند، پس چطور امکان دارد و بپذیریم که قوت های خارجی با این همه امکانات و تکنالوژی پیشرفته که در اختیار دارند از این حملات آگاهی ندارند؟ با آنکه باشنده گان مناطق مختلف ولسوالی دانگام ولایت کنر به منظور تقبیح و نکوهش حملات راکتی پاکستان پیوسته دست به تظاهرات گسترده زده و از دولت افغانستان و جامعه جهانی میخواهند تادر این مورد گام های مؤثر و عملی بردارند.

البته اهداف اساسی حملات موشکی پاکستان را میتوان در موارد ذیل برشمرد، غیر سکنه ساختن مناطق و مساعد نمودن زمینه تردد آزادانه مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان از قلمرو پاکستان، دسترسی بدون قید و شرط و استفاده از منابع طبیعی و سرشار ولایت کنر منجمله آب و جنگلات، بد امن جلوه دادن آنولا بخاطر توقف کار احداث بندهای آبگردان و پیشروی و جابجایی نظامیان پاکستانی در نقاط استراتیژیک مرزیبا ولایت کنر.

سکوت جامعه جهانی در مورد حملات راکتی پاکستان می تواند فاصله میان شهروندان افغانستان را با حضور کشورهای ائتلاف بین المللی در کشور بیشتر سازد، زیرا این نوع برخورد بدین معنی است با آنکه بیشتر از صد هزار تن از نظامیان خارجی در افغانستان حضور دارند و با پیشرفته ترین دستگاه ها و وسایل نظامی و کشفی مجهز میباشند چگونه میتوان تصور نمود که آنها از این امر آگاهی ندارد و جلوگیری کرده نمی توانند؟ بناً همانطوریکه حضور آنها بخاطر از بین بردن کامل لانه ها و شبکه های تروریزم و دهشت افگنی در کشور ما میباشد آنها باید در این عرصه توجهبیشتر نمایند و با محکوم نمودن حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان که همه روزه باعث دوام جنگ و رادیکالیزم افراطی در منطقه و جهان میگردند اقدام جدی نموده و فشارهای لازم نظامی، اقتصادی و سیاسی را بالای پاکستان وارد تا این تروریستان نتوانند به این سهولت از غفلت جامعه جهانی بیشتر از پیش برعلیه مردم ما استفاده و یکه تازی نمایند.

بااحترام