کور / z_buitenland_news -- 5 / IAEA : د ايران په اړه نوی رپوټ خپورکړی.

IAEA : د ايران په اړه نوی رپوټ خپورکړی.

دملګرو ملتونو داتومي انرژۍنړيوالي ادارې د ايران د اټومي پروګرامونو په اړه يو نوی رپوټ خپورکړی چي د يولړغبرګونونو سبب ګرځېدلی دی.د امريکې متحده ايالتونو اعلام کړی، چي د تهران په وړاندي به د نورو بنديزونو د لګولو کوښښ کوي. خو د ملګرو ملتونو دې ادارې باورڅرګند کړی، چي ايران تر اوسه پوري دخپلوهستوي پروګرامونو په اړه حقيقت ته نژدې معلومات ورکړي دي. خو دملګرو ملتونو لخوا داغوښتنه چي د يورانيمو غني کول دي ودروي تراوسه پوري نه ده عملي کړې.