کور / سياسي / دا زما ٥٠٠٠ كلن تاريخ څه شو؟ چى د ٦٠ كلن تاريخ په مقابل كي پر ګونډو شو!

دا زما ٥٠٠٠ كلن تاريخ څه شو؟ چى د ٦٠ كلن تاريخ په مقابل كي پر ګونډو شو!

متأسفم!
همان لحظه يى كه نواز شريف در كنفرانس امروز يك بار ديگر اعلان كرد كه دشمن افغانستان دشمن پاكستان است! همزمان در همان لحظه هموطنان بيگناه ما در فاميلى هاى ميدان هوايي قندهار و ولسوالى خانشين هلمند و تخار و بدخشان و و به شهادت ميرسيدند و ذبح ميشدند و كم از كم يك هزار ليتر خون هموطنان بيگناه ما كه به يقين معادل رنگ سرخ همان قالينى است كه ما بالايش قدم هاى ( كت واك) گذاشتيم بودند! اما همان كسى كه در مجلس با ما ها حضور داشت و به نام طالبان از كامپيوتر هاى دفترش يعنى آى اس آى از كويته اعلان كردند كه اين افتخار را طالبان آفريدند، اما! ما ها با فير ٢١ توپ هوايي آنقدر هراسيديم و يا هم ذوق زده شديم كه قبول كرديم ! كه ما تا بحال ٤٠ حمله/ عمليات بر ضد دشمنان پاكستان انجام داديم و به زودى جهت اطمينان خاطر دوستان شصت ساله مان عمليات وسيع را عليه ملا فضل الله اغاز مينماييم! در حاليكه ملا فضل الله از ماه ها و سالها در پاكستان و مهمانخانه هاى اى اس اى در پاكستان به سر ميبرد و جز پروژه هاى آى اس آى است.

در حاليكه همان لحظه اختر منصور در منطقه باى پاس كويته با داشتن محافظين اى اس اى، مصروف نقشه كشيدن و پلان گذارى هاى بعدى جهت كشتار هاى بيشتر در افغانستان به حضور داشت كرنيل رانا به اسم مستعار رباني بود! و سراج الدين حقانى (خليفه صاحب) در مراسم ختنه سورى تروريست (دشمن افغانستان!!!) يعنى پسرتازه تولد شده از خانم سومى اش در حيات آباد پشاور پاكستان ( دوست افغانستان) در محفل با شان و شوكت نه چندان متفاوت از صالون هاى طلائي و زمردى و لاجوردى و مرمرى و هيروينى و سمارت سيتى و و و ما اشتراك داشت!

دا زما ٥٠٠٠ كلن تاريخ څه شو؟ چى د ٦٠ كلن تاريخ په مقابل كي پر ګونډو شو!

اى ابر سياه تو هم به روزگار من ميمانى، يا مولا دلم تنگ آمده، شيشه دلم اى خدا زير سنگ آمده!

( شكر زه نه يم په كي)!

.