کور / کتاب / د محمد نواز قائل شعري ټولګه [زما وطن] چاپ شوه

د محمد نواز قائل شعري ټولګه [زما وطن] چاپ شوه

محمد نواز قائل چي ده پښتو ادبي ټولني کلاسیف الله تکړه او ځوان ښاغلی شاعر دی چي له ډیري مودې پس یې وه پښتو ادب ته ده ادب وه ميئنانو ته خپله لومړۍ شعري ټولګه سوغات کړې ده.


د محمد نواز قائل شعري ټولګه [زما وطن] چاپ شوه


داټولګه چي نوم یې ده خپل معنویت په لحاذ [زماوطن] پر ایښۍ دی.


واقعي ښه په زړه پوري چي له وطن سره مینه په کښي له ورایه بریښي اویو انقلابي و مزاحمتي شکل لري.ده دې ټولګي سیریزه تکړه اوانقلابي شاعر اوسیاستپوه محترم اجمل خټک صیب لیکلې ده او نور دوه لیکني هم باندي سوي دي چي محمد انور انور او عبدالقادر مجرم باندي کړیدي او ورسره ده یادوني په سرلیک سره تنقیدي لیکنه ورباندي تنکي اوزلمي شاعر خان زمان کاکړ کړې ده.دا ټولګه پردوؤ برخو ویشلې ده چي لومړی برخه یې غزلي او دویمه برخه یې نظمونه دي .


په مینه