" /> " /> " /> " /> دترکيې په جنوب (ميرسن) کښي درختو اور اخستئ  – لراوبر ویب پاڼه
کور / z_buitenland_news -- 5 / دترکيې په جنوب (ميرسن) کښي درختو اور اخستئ video

دترکيې په جنوب (ميرسن) کښي درختو اور اخستئ video

په ميرسن کښي چي دترکيي په جنوب کښي موقعيت لري ددوشنبې په ورځ د درختو اورونه
بل سوي چي له امله يې دوه کسه مړه، تر څلوېښتو زيات زخميان او همدارنګه زيات
حيوانات هم له منځه تللي دي .
ميرسين (دترکيې په جنوب کښي) 
داطفائیې ۵۰۰ کارکوونکي سخت مصروف دي څو د
په لمبو پټ څلور کيلومتره کلي اور په کنټرول کښي راولي؛ اور ته د نژدې کليو وګړي
سخت وارخطا او ۸۰۰ ګرځندويان بې ځايه سوي دي .


همدارنګه دترکيې رسنۍ زياتوي چي يوه بوډا ښځه په داسي حال کښي چي خپلي پيشياني
يې له اور نه ژغورلې سخته ټپي سوې ده .