کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / سفارت هند طعمه دود و آتش بازي هاي بزرگ منطقه يي

سفارت هند طعمه دود و آتش بازي هاي بزرگ منطقه يي

 


در حالي كه يك روز از حملة خونبار انتحاري بر سفارت هند در كابل كه طي آن، به شمول شماري از ديپلوماتان و كارمندان اين سفارت، صدها تن كشته و زخمي شدند مي گذرد، هنوز ابعاد كامل اين تراژديدي و طراحان اصلي آن، روشن نگرديده است.


در گذشتهها همواره طالبان و مخالفان ديگر دولت، مسووليت چنين حملاتي را به دوش ميگرفتند، اما همزمان با وقوع اين حادثه، سخنگويان طالبان با يك واكنش سريع نسبت به اين حمله، هر گونه دست داشتن اين گروه را در طرح و راه اندازي آن، رد نموده و آنرا كار دستگاه هاي استخباراتي كشورهاي ذيدخيل در بازي بزرگ منطقه از جمله روس، پاكستان، امريكا وغيره… دانستند. ذبيح الله مجاهد سخنگوي طالبان ديروز با اعلام اين مطلب افزود: افراد اين گروه در حمله اخير به سفارت هند در كابل دست ندارد او به خبرنگاران گفت: اگر افراد طالبان در اين حمله دست مي‌داشتند، ما با افتخار مسووليت آن را قبول مي‌كرديم؛ زيرا هند دشمن ديرينه طالبان و دوست نزديك حكومت حامد كرزي مي‌باشد.


اتهام هاي سنتي


مقامهاي افغان نيز در اين خصوص، ابراز نظر مشخصي ندارند، آنان با يك سردرگمي كامل، توام با شك و ترديد، گاهي مخالفان دولت و گاهي هم با توسل به راهكار آسان گريز از مسووليتها، كشور پاكستان به ويژه دستگاه استخباراتي اين كشور، آ. اس. آي را در طراحي و راه اندازي اين حمله انتحاري متهم مي دانند، سخنگوی حامد کرزی طي نشست خبرييي به صورت تلويحي پاکستان را متهم به دست داشتن در حملة انتحاری به سفارت هند در کابل کرد.


او در اين مورد بدون اينكه دلايلي مشخص و قانع كنندهيي ارايه داشته باشد، تنها با اشاره به اينكه، این بم گذاری دارای تمام مشخصاتی بوده است که قبلا سازمانهای استخباراتی پاکستان در افغانستان انجام داده اند، به زعم خودش رفع مسووليت نموده و بارديگر بار تمام بدبختي را به يكباره گي به دوش پاكستان انداخت، اتهامهايي كه به دور از فرهنگ ديپلوماتيك، از احساسات نشأت گرفته، هيچ دردي را دوا نكرده، بلكه هميشه به تيره گي روابط بين دو كشور انجاميده است. در عين حال، عبدالكريم خرم وزير اطلاعات و فرهنگ با صراحت تمام و به طور مستقيم اعلام داشت كه به صورت قطع، پاكستان عامل اصلي اين حمله مي‌باشد. اما مقامهاي پاكستانی نيز با رد اين اتهام، ابراز داشته اند، كه پاكستان خود، قرباني اعمال تروريستي بوده و از آن رنج مي برد.  بايد گفت اتهامات بر حکومت پاکستان و یا در رابطه با دست داشتن (ISI) از هفت سال به این طرف در افغانستان شكل سنتي به خود گرفته؛ چنانكه عامل هر بد و ناپسند، حتا آفات طبيعي را نيز به پاكستان منسوب مي گردد؛ بنابراين،‌ اینکه حکومت کابل یا رسانه های خبری و یا خبرنگاران، (ISI) را متهم می سازند، موضوع غیر مترقبه و انکشاف تازه يي نیست.


نيروهاي امنيتي بيكاره شده اند


بادرنظرداشت آنچه گفته آمديم، چنين به نظر ميرسد، كه اين موضوع به عنوان آزمون بزرگي براي دولتمردان كابل و جامعه جهاني شمرده ميشود، در واقع اين حادثه خونين نشان داد: دولت كابل و جامعه جهاني مبالغ هنگفتي را كه طي چند سال گذشته به خاطر بلند بردن تواناييهای نهادهاي امنيتي هزينه كرده اند، همه به باد رفته و هيچ كاركرد آنها در اين راستا كاري و موثريتي را در قبال نداشته است.


نيروهاي پوليس و نهادهاي ديگر امنيتي كشور و سربازان بي شمار خارجي به اصطلاح نيروهاي كمك به امنيت مستقر در شهر كابل، با وجود برخورداري از امكانات فراواني در اين عرصه، حداقل توانايي تأمين امنيت در حساس ترين نقطة شهر كابل را نیز ندارند. ساحه يي كه كور ديپلوماتيك پنداشته مي شود و در حد فاصلة بسیار کمی با وزارت داخله که تامین امنیت از وظایف اصلی آن است، قرار دارد.


چرا سفارت هند؟  


به هر حال، تحقیقات جامع در باره انفجار سفارت هند در کابل در جریان است، اما حتا پیش از اینکه دود برخاسته از ویرانی ها از آسمان پاک شود، می توان تاحدی متوجه شد که چرا هند هدف عملیات انتحاری قرار گرفته است.


هند هم مثل دیگر قدرتهای منطقه يی از مدت ها قبل يكي از بازيگران صحنه سياسي در منطقه بوده، و نيز در اين تازه گي ها به مثابه يك قدرت بزرگ اقتصادي عرض اندام نموده كه همواره در حال انكشاف و پوياي بيشتر مي باشد. اين روند، هند را واداشته تا در هماهنگي با شماري از كشورها در خصوص برخي قراردادها و دادوستدهاي بزرگ اقتصادي و تجارتي در منطقه، به عنوان يك طرف مهم و مطرح ايفاي نقش نمايد، كه البته اين موضوع، بادرنظرداشت، هسته ها و پوتانسيل هاي دوست و دشمن در منطقه، براي گرداننده گان اصلي بازيهاي منطقه يي كه محور آن بيشتر روي منافع اقتصادي مي چرخد، قابل پذيرش نيست؛ كنارآيي كشورهاي ايران، پاكستان و هند جهت تمديد خط لوله گاز صلح ايران به هند و نارضايتيهاي مقام هاي امريكايي از اين ناحيه، يكي از نمونه هاي بارز تباني ها و همسويي هاي پر خم و پيچ در منطقه بوده كه به نظر تحليلگران قدرت هاي دخيل در منافع، مي خواهند، تا با راه اندازي چنين كاركردهاي نامتعارف، آب را گل آلود ساخته و ماهي بگيرند.


تاثيرات و پيامدها:


از سوی ديگر، بادرنظرداشت همه جنبه هاي حادثه، گفته مي توانيم كه اين واقعه خونبار اگر سويي، بار ديگر بيكفايتي كامل نهادهاي امنيتي دولت كابل را در راه تأمين امنيت به اثبات رساند، از طرف ديگر، تاثیرات بسیار جدی بر امنیت تمام منطقه در بر خواهد داشت، به خصوص تاثیرات آن بر روابط میان پاکستان و افغانستان مهم تلقی می شود.


دست هاي مرموز و ناپيدا:


گذشته از آن، اين موضوع را نيز به نمايش گذاشت، كه در تنشها، ناامنيها و خشونت هاي جاري در كشور، تنها كساني كه مخالفان مسلح دولت پنداشته مي شوند، دست نداشته، بلكه دستهاي پنهان و مرموز ديگري نيز در اين راستا فعال بوده كه بيشترين شان وابسته به نهادهاي استخباراتي قدرتهاي بزرگ جهاني ميباشند. اين قدرتها كه به ظاهر خود را پاسداران صلح و امنيت جهاني قلمداد ميكنند، به خاطر دستيابي به اهداف استراتيژيك خويش در كشور ما و منطقه و به چالش كشيدن رقباي منطقوي شان، هر آن كه خواسته باشند، با خاطر آرام به انجام چنين اعمال تخريبكارانه، وحشيانه و ناجوانمردانه ميزنند، كه گوشت و پوست انسانهاي بي گناه و بيچاره، خوراك دود و آتش آن خواهد بود.