کور / خبرتیا او پيغامونه / اعلاميه دفتر سفما افغانستان

اعلاميه دفتر سفما افغانستان

اعلامیه


انجمن رسانه های آزاد آسیاء جنوبی (سفما) دو بهترین گزارشگررا در بخش گزارشدهی تحقیقی و دیگر در صلح از هشت کشور آسیاء جنوبی عضو سارک در جلسه چهارم سارک که در کشور سریلانکا به تاریخ ۲۹ جولای بر گزار میگردد تقدیر مینماید که ارزش پنج هزار دالر امریکایی را دارند.


از اشخاص واجد شرایط خواهشمندیم یکی از گزارشات خود را(صلح و یا تحقیقی) همراه با  تمام معلومات مربوط به گزارش و کاپی از خلص سوانح خویش الی تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۰۸ به آدرس ذیل بفرستند :


دفتر سفما افغانستان

شهر کابل سرک دارالامان جوار سفارت روسیه کوچه دوم گذشته از سفارت دست چپ، خانه# سوم

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۵۲۰۲۴۱۰۷

آدرس الکترونیکی: safma.afghanistan@gmail.com


از جمله کاندیدان یک یک بهترین گزارشگرافغان در بخش تحقیقاتی و صلح طی کمیسیون پنج نفری انتخاب شده و بعداً به کمیسیون عمومی سفما در پاکستان جهت انتخاب یک یک بهترین گزارشگر تحقیقاتی و صلح از تمام کشورهای آسیاءجنوبی معرفی میشود.