کور / شعر / يوازي ستا لپاره

يوازي ستا لپاره

علم ګل سحر

له زړه مي ټولې کرکې وایستلېاوس مې له ښکار ځنې توبه کړې ده

اوس له کارېز نه بغدادي کوترې نه کټوم

او بس تمامه ورځ لګیا یم

په دامونو کي مرۍ پېيمه

سپینو کوترو ته پايزېب جوړوم

اوس د بې موره وري له اوښکو نه شراب جوړوم

او په سخت زړو یې ارزانه پلورم

چې یې له زړونو کینې کډه وکړي

له زړه مي ټولې کرکی وایستلې

اوس مساپر په کاڼو نه ولمه

اوس ګلان نه شکوم

له لارو نه اغزي ټولوم

په لاره تلونکی ماشوم ښکل کړم

دسپین ږیري بوډا لاس ونیسم

له زړه مي ټولې کرکې وایستلې

اوس له دښمن نه کسات نه اخلمه

اوس دغومبسو کور په خټه باندي نه پټوم

په مار د کاڼي ګوزار وکړم

خو خطا یې ولم

بس هسي ځان ترې ژغورم

هغه هم هسي درحمان* دیارانې په خاطر

اوس له خوبونو مرور یم

ټوله شپه په تلاوت تېروم

او دقرآن زرینو پاڼو کي

یو نوم لټوم

له زړه مې ټولې کرکې وایستلې

اوس مي ټوپک پر اوږه نسته

او له میل نه یې شپېلۍ جوړه ده

په کي دمیني ترانې غږوم

داټول دا ستا لپاره

ځکه دوې وایې

په جنت کي حورې ستا غوندې دي!!!

   علم گل سحر                    ــــــــــــــــــــــــــــ
·                   زموږ په سیمه (زرمت) کي خلک په دې باور دي، چې که څوک مار وویني، باید حتمادکاڼي ګوزار پرې وکړي، کنه رحمان بابا خپه کیږی دوی وایي چې رحمان بابا په دې اړه فرمايلي دي:

چې څوک وویني مار

او پرې ونه کړي ګوزار

هغه نه دی زما يار.

Only For You

I removed all the hatred out of my heart

Now I have repented from hunting

Now I don’t disturb the Baghdadi pigeons in sewers

I’m just busy with

Sewing beads on bird traps

And making anklets for the white pigeons

Now I make wine out of an orphaned lamb’s tears

And sell them cheap to the heartless people

To remove the spite from their hearts

******

I removed all the hatred out of my heart

Now I don’t hit a traveler with stones

Now I Don’t cut the flowers

I pick the thrones from the footpaths

I kiss the passing through child

I take the hand of an elderly person

*******

Now I don’t seek vengeance against my enemies

Now I don’t cover a beehive with mud

I throw a stone toward a snake

But I don’t hit it

I just save myself from it

And that’s only for the sake of my friendship with Rahman*

Now I’m cross with my dreams

And searching for a name in Quran’s golden pages

******

I removed all the hatred out of my heart

Now I don’t have a gun strapped to my shoulder

I have made a whistle out of it’s barrel

Which I play love ballads with

All this only for you

Because they say

In paradise the Houris are like you
Alam Gul Sahar

——————————-

People in our area (Zurmat) believe that if someone sees a snake, they should hit the snake with a stone, if not so Rahman will get upset with them.

As Rahman Baba points in this poem
If someone sees a snake

And not hit it

He is not my friend
د شعر انگلیسي ژباړه : محترم نجیب الله آزاد

.