کور / تازه خبرونه / پښتو ژبې د ورځې په مناسبت د کليوال ملګري ټولني پيغام 

پښتو ژبې د ورځې په مناسبت د کليوال ملګري ټولني پيغام 

کليوال ملګري ټولنه/ غزنی 

 

چا یې پلو له مخه پورته نه کړ
پښتو هماغسې بکره پرته ده!

نن د پښتو ژبې ورځ ده. د افغانستان ملي ژبه پښتو که څه هم لمن یې ډېره غني ده خو متاسفانه څومره چې لازم دي، کار نه دی ورته شوی، حق یې نه دی ادا شوی او د خوشحال بابا خبره چا یې پلو له مخه نه دی پورته کړی او لا هم بکره پرته ده.
کلیوال ملګري ویاړي چې له څو کلونو راهیسې د خپل توان مطابق د مورنۍ ژبې پښتو ته د خپلو ژمنو ملګرو پر مټ چوپړ کوي.
پښتو وایو
پښتو لیکو
پښتو کوو

.