کور / شعر / هايکوګاني

هايکوګاني

تـا چي د کلي له خـټين جـماته

زمـا د منګي تـنــده خړوبه نکړه

خدای که دي زه هم جامې ووينځمه

دا شاعران هم عجيبه خلګ دي

چيرته چي لري نه پۍ مخۍ ګوري

جيب نه قلم او کاغذ دواړه باسي

تا چي ایمان تا چي جانان را وښود

په دې خو ښه پوی یې چي څه دي کیږم

خدای که دي زه هم پلار نه کم وګڼم

مهاجر مدثر

.