کور / خبرتیا او پيغامونه / د جنازې خبرتيا

د جنازې خبرتيا

انا لله وانااليه راجعون
دجنــــازي اعلان
دحاجی عبدالله خان اڅکزیی او محترم  سیدمحمد خان ناصر دکورنی لخوا څخه.

عبدالقاهر اڅکزیی خاوند

روزی خان ليور   ،

بشراحمد علي احمد فرید احمد  فضل محمد  نظرو ،  محمدعثمان خان ناصران وړانه “،

حاجی محمد ايوب. حاجی محمد يعقوب،  حاجی محمد روف ‘ حاجی صادیق خان،  حاجی  عارف خان،
محمد رفق حامد خان
خروټی ماما ګان  ”

حاجی احمد شاه دخاله خاوند ”

حاجی اسدالله الکوزی،  عبدالکيم خان،  او محمود شاه  اخښيان ”

دعبدالقاهر اڅکزیی دمیرمنی  او د حاجی سیدمحمد دلور او دناصرو دکورنی دمړنی له کبله دوستانو ته خبر ورکول کیږي چي جنازه يی سبا چيدوشنبه  ده دحوت دمياشتی ۲۰ تاریخ کيږي دغرمي بعد پر دوه نیمه بجوا باندی دفرید احمد ناصر او بشراحمد ناصر چی پر ۳۱ سړک دوهمه عینو مینه دحاجی زلمی خان مسجد جامعی نږی دی،
ددوی دکور څخه جنازه اخستل کیږي او پخپله پلرني هدیره کی پیرو قلعچه
دوهمی دوراهی خاوره ته سپارل کیږی
دوستان دی خبر وي .

دفاتحی خبر ورسته درکول کیږي،

 

.