کور / تازه خبرونه / آيساف در محافظت جنگل های پسته کمک مینماید

آيساف در محافظت جنگل های پسته کمک مینماید

 


کابل ، افغانستان (14 اسد)- کره زمین یکی از تحایف خود را برای این کشور در چند کیلومتری شمال قعله نو در ولایت بادغیس اعطا نموده است.  


صبح وقت در جریان همین سال صدای مردم ، موتر، لاری و موترسیکل های کوچک که تا حد اکثرظرفیت بار شده اند از قعله نو نزدیک جنگلها شنیده میشود. پسته ممکن از مهمترین منابع طبیعی در افغانستان باشد. جمع آوری و توسعه جنگل پسته بطور عنعنوی نه تنها برای باشنده گان ولایت بلکه برای تمام اتباع کشور و اشخاصیکه میخواهند معامله نمایند آزاد میباشد.  


کمپاین پسته مهمترین رویداد اجتماعی – اقتصادی سال برای ولایت مذکور، که دارای در حدود 90.000 هکتار جنگلهای پسته میباشد، بشمار میرود. برعلاوه تهیه خوارک برای فامیل های محلی برای چندین ماه، پوست محصولات سالانه پسته در جریان زمستان نیز سوختانده میشود.  


مقامات افغان در ولایت بادغیس از افزایش مشکلات بهره برداری کنترول ناشده این منبع خبر میدهند. رسیدن دسته جمعی مردم در اوایل فصل هر سال مانع پخته شدن محصولات بصورت درست میشود.  


بمنظور فراهم نمودن کمک، تیم بازسازی ولایتی هسپانوی آیساف در منطقه اردوی ملی و پولیس ملی افغان را در راستای محدودیت دستررسی به جنگلهای پسته قبل از مجوز رسمی کمک مینماید. این امر باعث تکثیر درختان نیز میشود.  


نظر به اظهار والی بادغیس محمد اشرف ناصری، سهم تیم بازسازی ولایتی برای امنیت منطقه بنیادی میباشد. وی همچنان امیدوار است که با کمک تیم بازسازی ولایتی هسپانوی ممکن برای اهالی برق فراهم نموده و از قطع جنگلات پسته برای سوخت زمستان جلوگیری به عمل آرد.ولایت بادغیس،  افغانستان– حدود 90.000 هکتار جنگل های پسته در اینجا در معرض خطر خرمن قبل از وقت و قطع درختان جنگلی برای سوخت، قرار دارند. تیم بازسازی ولایتی هسپانوی دولت افغانستان را در راستای محافظت این منبع ملی با محدود ساختن دسترسی به جنگلات کمک مینماید و میکوشد بخاطر تسخین در زمستان برای اهالی برق فراهم نماید.