کور / د ډيورنډ کرښه / د پاکستاني پوج تر ولکې لاندي پښتنو ته پېغام

د پاکستاني پوج تر ولکې لاندي پښتنو ته پېغام

د بهاګستاني فوج تر ولکې لاندې هغو پښتنو ته یو پیغام، چې له خپل تاریخ نه خبر ندي او د افغان او پښتون په معنی نه پوهېږي او افغانانو ته سپکې سپورې وایي:

دا ډول پښتانه هغو کسانو ته ورته دي، چې له یوه مور او پلاره او په یوه کور کې زېږدلي وي، خو بیا هم خپل پلار ته سپک الفاظ کاروي؛ نو څوک، چې حلالي وي خپل پلار او مور ته بد نه وايي او خپل کور ته هم په درنه ګوري،

نو پوه شه، چې افغانستان دې کور دی، نه بهاګستان.

او دا هم په یاد ولره، چې پلار او اصلیت دې افغان دی نه پنجابی.

خپل پلار او اصلیت څوک په بدو الفاظو نه یادوي

په درنښت : ضيا وصيل.

.