کور / تازه خبرونه / اکمال پروژه بندکمال خان که آرزوی دیرینه مردم نیمروز بود به تمام مردم افغانستان و بخصوص بمردم نیمروز تبریک میگویم.

اکمال پروژه بندکمال خان که آرزوی دیرینه مردم نیمروز بود به تمام مردم افغانستان و بخصوص بمردم نیمروز تبریک میگویم.

اکمال پروژه بندکمالخان نیمروز:

براین مژده گر جان فشانیم رواست!

اکمال پروژه بندکمال خان که آرزوی دیرینه مردم نیمروز بود به تمام مردم افغانستان و بخصوص بمردم نیمروز تبریک میگویم.

خبر آغاز آبگیری بندکمالحان از سوی خبرگزاری بی بی سی در حالی که برای مردم ما یک خبر مسرت بار است ولی اگر این خبراز سوی مقامات دولت افغانستان ورسانه های افغانی پخش ونشر میگردید برای مردم ما بیشتر لذت بخش می بود. زیرا پخش اخبار تحولات اقتصادی و سیاسی نزدیک مرزها باعث عصبیت کشورهای همسایه میگردد .
تقریبا یک ماه قبل رسانه های افغانستان اطلاع دادند که در اثر یک حمله تخریبکارانه عوامل خارجی برپسته امنبتی بندکمال هفت تن از محافظان امنیتی به قتل رسیدند. در همان زمان رسانه های افغانی اطلاع دادند که تا سه ماه آینده کار آبگیری بند کمالخان آغاز خواهد شد ولی اینک می بینیم که بی بی سی قبل از زمان وعده داده سده منابع رسمی افغان خبر آغاز ابگیری بند را افشا نمود واین خبر برای نیروهای امنیتی موظف در بندکمالخان خالی از خطر نیست. مردم نیمروز باید هوشیار باشند و نیروهای امنیتی بندکمالخان را تنها نگذارند و از فرزندان وطن که برای صیانت ونگهداشت این بند جانهای شیرین خود را سپر میکنند با سروجان ومال خود حمایت کنند و هرگونه حرکات مشکوک را به مسولان امنیتی ونظامی ولایت نیمروز اطلاع بدهند. مردم نیمروز باید همکاری با نیروهای امنیتی را وظیفه ملی خود بشمارند و بخاطر حفظ جان فرزندان خود و سر سبزی وآبادی دوباره زادگاه خود یعنی ولایت نیمروز بدانند.

بندکمال خان یکی از پروژه های مهم اقتصادی وتوسعه آبیاری وکشاورزی دولت افغانستان است. این پروژه در زمان ریاست جمهوری داودخان در سال ۱۳۵۵ش آغاز گردید و نزدیک به ۴۰ ٪ کار آن پیش رفت ولی متاسفانه که با حدوث کودتای ثور درسال۱۳۵۷ کار این پروژه متوقف گردید و با آغاز جنگها در افغانستان دشمنان این پروژه تمام وسایل و امکانات تخنیکی آنرا غارت کردند و دولت افغانستان تا ۳۳ سال دیگر قادر نگردید به این گوشه زرخیز کشور توجه کند.
پس از حمله امریکا برافغانستان در اکتوبر ۲۰۰۱ وبرچیدن بساط طالبان سیل دالر ویورو نیز از سوی امریکا وشرکای ناتو بنام احیای مجدد افغانستان بسوی افغانستان سرازیرگردید. تازه بقدرت رسیدگان تا توانستند از کمکهای جامعه جهانی حیف ومیل کردند و یک دهه بعد از هجوم امریکا موضوع بندکمالخان که بهانه خوبی برای حیف ومیل پول شده میتوانست مطرح گردید و قرار داد سمبولیک آن با یک شرکت ساختمانی تاجیکی عقدگردید وقرار بود کار بندکمال خان در ظرف چهار سال تکمیل گردد اما شرکت تاجیکی شایستگی انجام چنین پروژه ای را نداشت و دولت اشرف غنی با سیاست کنترول مهار آبهای کشور؛ کار اکمال بند کمالحان با یک سرکت ترکی عقد گردید واین شرکت توانست مطابق تعهد کارخود را بسر رساند وخبر آغاز کار آبگیری بند را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
حال که ستاره اقبال مردم نیمروز پس از ۷۰۰ سال بعد از تخریب بند رستم توسط امیر تیمور لنگ دوباره طلوع نموده است و پروژه بند کنترول آب هیرمند در حد کمالخان نیمروز به پایه اکمال رسیده است لازم است تا مردم نیمروز با شادمانی وبرپا کردن محافل شکوهمند نه تنها از شرکت ساختمانی وکارگران بند وسربازان فداکار وطن و دولت مردان خود تشکر نمایند ؛ بلکه از همکاری ومساعدت در حفاظت ونگهبانی دایمی بندکمالحان دریغ نورزند تا خدای نخواسته دشمنان سعادت مردم افغانستان نتوانند به این بند که بند زندگی ومرگ مردم نیمروز وسیستان تاریخی است صدمه بزنند و دوباره شما را بخاطر یک لب نان دربدر و آ واره کشورهای بیگانه ننمایند.
پایان ۸/ ۱۱ / ۲۰۲۰

.