کور / تازه خبرونه / کابل:په یوه چاودنه کي د درې اهل هنود وروڼو په ګډون ۶ کسان ووژل سول

کابل:په یوه چاودنه کي د درې اهل هنود وروڼو په ګډون ۶ کسان ووژل سول

شش تن به شمول سه تن از هموطنان اهل هنود در ناحيه اول در يك انفجار كه نوعيت اش معلوم نيست زخم برداشتن
زخمی های رویداد امروز اسامیان هریک احمد نثار ولد سالم محمد،چنی ولد پروان سنگ،شیروسنگ ولدفقیرسنگ،چوچه سنگ ولد کانشین سنگ مجروح گردیده که مجروحین به شفاخانه ابن سینا انتقال گردیده.

سه تن از مجروحين از شفاخانه مرخص شدند.

کابل پریس کلب

.