کور / سياسي / پنځم فبروري، یوم کشمیر که یوم منافقت؟!!

پنځم فبروري، یوم کشمیر که یوم منافقت؟!!

لیکوال: ر.مومند

په 5 فرورى په ټول پاکستان کى د کشميريانو سره يوم يکجهتى يا د کشميريانو دپاره حق خودراديت مطلب خپلواکې غوښتنه کيږې ـ
د خپلواکې غوښتنه د يو اين د چارټرډ مطابق د هر قوم حق دى چى هغه ځانله خپلواکې غواړى او ددى دپاره جدوجهد کوې ـ
خو دلته پاکستان د کشميريانو د خپلواکې مطالبى حمايت کوې
چى کشميريانو ته دى دى حق حاصل شې چى کشميريان دى د خپل ژوند فيصله په خپله وکړې شې ـ
خو بل طرف ته پاکستان په پاکستان کى دننه محکوم اقليت قومونه پښتون ،بلوچ او د نورو نه د ژوند حق هم اخستى دى ـ
پاکستان د بلوچو او پښتنو زرګونه ځوانان ورک کړې دى چى هغوى پاکستان کى د ژوند حق او انصاف غواړې ـ صرف په پښتون بيلټ کى په تير شلو کالو کى 32 زرو نه زيات پښتانه د پاکستان فوځ ورک کړې او لا تر وسى خپل جوړ شوې عدالت ته هم ندى وړاندې کړې ـ
مطلب د پښتون او بلوچ دپاره پاکستان کى عدالت او جج هم فوځى وى ـ او د پښتون او بلوچ د ژوند او د مرګ فيصله فوج کوې ـ
بيدرکه ((لاپته))
پښتانه او بلوچيان په عام جيل کى نه ساتلى کيږې بلکه ددوې دپاره د فوځ په نګرانې کى حراستى مراکز وى ـ چى په هغى د پاکستان يو قانون هم نه لاګو کيږې ـ
او کله چى پاکستان دنيا ته ځان مظلوم ثابتوې چى پاکستان کى ترهګرې ده ـ او په پاکستان باندى ترهګر حملې کوې ـ پاکستان همدا د حراستې مراکزو نه قيديان راوباسې او او د فوځ او پوليس سره په مقابله کى وژنې ـ او يو جنګى او ترهګر ماحول جوړوې
پاکستان نه ترهګر وژنې او نه ختموې بلکه نور پروډيوس کوې ـ ترهګر پاکستان کى ښه په پروټوکول کى ګرزې ـ خو په حراستې مراکزو کى دوې بيګناه پښتانه او بلوچ په حراست کى ساتلې دى ـ او وخت په وخت ېې د ترهګر په نوم وژنې ـ او کوم لاشونه چى دوې وغورزوې اکثر د هغوى د باډى نه مختلف پارټس يعنى زړه او ګردى هم ايستلې شوې وې ـ مطلب پښتانه او د بلوچيان اکثر فوځ ددى دپاره هم اغواء کوې چى ددوې د باډې نه پارټس اوباسې او خرص ېې کړې ـ پښتنو او بلوچو سره پدى ظلم دنيا ولى خاموش ده ؟
خو بل طرف ته پاکستان ځان مظلوم ثابتوې او ځان د کشميريانو همدرد ـ
کشميريانو ته د خپلواکې غوښتونکى ملک پاکستان پښتون او بلوچو ته پاکستان کى دننه د ژوند حق هم نه ورکوې ـ او شل شل کاله په حراستې مراکزو کى بغير د قانون او عدالت نه ساتلى کيږې ـ پاکستان کى د پښتون او بلوچ دپاره نه قانون شته او نه عدالت بلکه د يولټرى فارم د چرګانو په شان په پولټرى فارم کى ساتل کيږې او د پاکستان د ترهګر پاليسى دپاره يو يو راوباسل کيږې او حلاليږې ـ
د پاکستان دوه مخيځه پاليسى چى د کشمر دپاره خپلواکې او د پښتون او بلوچ دپاره مرګ ناقابل قبول دى ـ که پاکستان د کشميريانو دپاره خپلواکې غواړې ـ باؽد دا حق بلوچ او پښتنو له هم ورکړې ـ بلوچيان د خپلواکې دپاره د پرامن جدوجهد سره سره مسلح جدوجهد هم شروع کړى خو دنيا ددوى د خپلواکې حمايت نه کوې ـ پښتانه د بابړې د حملى نه تر وسه پاکستان سره په حالت جنګ کى دې او پاکستان سره په 1947کى د نه شامليدو د ريفرنډم مطالبه په اصل کى د پاکستان خلاف د پښتنو ريفرينډم دى ـ
باؽد نوره نړې پدى پوها شې چى پاکستان کى د بلوچو او پښتنو ژوند نور په سخت خطر کى دى او دوې د بدترين نسل کشې سره مخ دى ـ نو پکار ده چى نړې د پښتنو او بلوچو دپاره اواز اوچت کړې او د پاکستان خلاف د اقليتو قومونو خلاف نسل کشې په جرم کى عالمى عدالت ته راښکل شې او نور اقليت قومونه ددوى د ظلم او ستم نه بج کړى شى او دوى له د يو اين د چارټرډ مطابق خپلواکې ورکړى شې ـ