کور / خبرتیا او پيغامونه / يک جنايت جديد دشمنان تاريخ و فرهنگ افغانستان

يک جنايت جديد دشمنان تاريخ و فرهنگ افغانستان

نېټه  ٦/ ٦/١٣٨٧


دشمنان تاريخ و فرهنگ افغانستان شب جمعه دست به يک جنايت جديد زده و تعدادى از آثار تاريخي موزيم هرات را از درون ارگ آن ولايت به سرقت بردند .


مطابق معلومات رياست اطلاعات و فرهنگ و قوماندانى امنيۀ ولايت هرات يکتن از مظنونين دستگير شده که فعلاً تحت تحقيق قرار دارد .


رئيس رياست باستانشناسي اين وزارت فعلاً در محل است ،عنقريب يک هيات ديگر وزارت نيز به هرات خواهد رفت تا جزئيات موضوع را بررسى نمايد .وزارت اطلاعات و فرهنگ به تعقيب اعلاميۀ قبلى خود يکبار ديگر تشويش عميق خود را از به سرقت رفتن آثار تاريخى و سنگهاى قبرهاى تاريخى ولايت هرات که ظاهراً بر اساس يک برنامۀ منظم صورت مى پذيرد اظهار مينمايد و با در نظر داشت اينکه اينگونه ضايعات قابل جبران نيست از مقامات ولايتى و وزارت محترم داخله خواسته است تا در مورد اقدامات جدى نموده آثار سرقت شده را دوباره بدست آورد و عاملين اين اعمال را به پنجۀ قانون بسپارند.