کور / شعر / ازاد

ازاد

 


آزاد زیسته ای ٫ آزاده  باش و آزاد بمیر
از سنگ دل حذر٫برتنگ دل بگو داد بگیر
ای هموطن چرا نومید مانده درنزدعدم
جنبیده باش در آزادی دمی ازایجاد بگیر
2008