کور / نثر / علم

علم

داعلم دئ چی موږ دجهل له تیارو ځخه درڼا ولور ته هڅوی

داد علم برکت دئ چی داستاد او شاګرد په مینځ کی یی دمور او زوی

غوندی مینه پیدا کړې علم هغه ستر حقیقت دئ چی لمر غوندی ځلیږی او خپلي شغلي یی تر هره ځایه پوري رسیدلي دي

دا یواځي علم دئ چی دتور او سپین فرق نه کړی هر چاته یی خپله غیږه پرانیستی دا دعلم برکت دئ چی هر کال په لکونو خلګ له ډیرو لري لري ځا یونو ځخه دخدای دکعبی دیدن ته ورځی پخوا چی علم کم وو نو دخدای کعبی ته به کم خلګ ورتلو ځکه دوه دري میاشتي به یی دپښو پلئ مزل کاوو خلګ اوس دکعبی ددیدن دپآره پلئ مزل نه کوی بلکی په الوتکو کی ځي او دخدای دکعبی له فیوضاتو ځخه ځان برخمن کوی الوتکه دعلم په قوت سره جوړه شوې علم یو داسی ستر قوت دئ چی دمور په ګیډه کی دڅلورو پنځو میاشتو ماشوم معلوموی چی هلک دئ او که نجیلۍ علم هغه ستر قوت دئ چی دغه فراخه نړۍ یی په یوه کلی بدله کړې

هو که څوک ددغه ستر قوت په خلاف اقدام وکړی یواځی ځان خواروی او بس