کور / طنز (پاڼه 5)

طنز

C — طنزونه

زېرى! (طنز)

نذير ولسمل

تفصیل

شيريني

خوشال درانى

تفصیل

د دادا په مذهب

خوشال درانى_ننګرهار

تفصیل

شکر رشوت ورک سو

محمود نظري

تفصیل

ګراني برېښنا

ولي شاه طبیب - کندهار

تفصیل

سوله نن بیا دعوت شوه

خوشحال ساپی

تفصیل

د قهرمان په نوم

اجمل اټک يوسفزی

تفصیل