کور / رسنۍ (پاڼه 30)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ

ملي هينداره چاپ سوه

ملي هينداره لندن

تفصیل

د هوډ مجلې نوې ګڼه له چاپه را ووته

عبدالقديم پتيال

تفصیل