کور / کره کتنه (پاڼه 7)

کره کتنه

C —- نقد او کره کتنه

خوشبیني که بد بیني؟

ډاکټر نبي مصداق

تفصیل