کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / نصاب معارف کشور را از چنگال آخوند های ایران نجات دهید

نصاب معارف کشور را از چنگال آخوند های ایران نجات دهید

 باید نصاب معارف کشور را از چنگال خون چکان آخوند های ایران نجات دهیم 

 


به بهانه اینکه، دولت جهت باز سازی و  نوسازی نصاب معارف کشور با آخوندهای ایران مصروف است،  می نگاریم:


 با سقوط نظام شهید محمد داود، فصل جدیدی از بی ثباتی و جنگ در افغانستان آغاز گردید که تا کنون  به اشکال گوناگون ادامه دارد، سه دهه جنگ و بی ثباتی، ویرانیهای بی شماری را در عرصه های مختلف حیات کشور ما به بارآورده است، مظاهر مادی که در نتیجة  جنگ در کشور تخریب گردیده اند، به ساده گی قابل بازسازی و نوسازی اند، اما بدبختانه در افغانستان بی ثباتی و جنگ اثر منفی خود را بر روی معرفت و معنویت چندین نسل به جا گذاشته است، که نوسازی و باز سازی آن ،نياز به مدت طولاني دارد.


 بعد از کودتای هفت ثور، بی ثباتی و جنگ، از یکطرف سطح کمی و کیفی معارف را پایین آورد، از سوی دیگر خلاف افتخارات تاریخی، دینی و فرهنگی ما، نصاب تعلیمی و تحصیلی شوروی در کشور ما استقرار یافت و در محیط مهاجرت به اثر تقاضای جنگ، نصاب معارف دیگری پی ریزی گردید که هر دو نصاب تعلیمی از معیار های جهانی، فرسنگ ها فاصله داشت.


   بعد از سقوط نظام کمونیستی در کشور به اثر جنگ های داخلی، از یکطرف معارف کشور بیش از پیش خورد و خمیر گردید و ازجهت دیگر نصاب معارف طوری تدوین گردید  که اصلاً ارزش تدریس را نداشت.


 اطفال و جوانان ما باید  به انکشافهای علوم و پیشرفت تمدن معاصر آشنایی حاصل نمایند و  با عزم راسخ از تحولات جدید و مثبتی که به میان آمده، مستفید گردند، تا در آینده معماران و  ایجاد گران ساختار افغانستان نوین باشند، پس بايد ساینس، تکنالوژی و … در اولویت کارهای آموزشی شان قرار گیرد.


 نصاب تعلیمی ما باید با موازین علمی جهان امروز معین گردد که ایران از این موازین علمی خیلی عقب افتاده است.


 نصاب تعلیمی کشور ما حق ندارد، ازمعیار های بین المللی جدا حرکت کند، در حالیکه نصاب معارف ایران با اینکه هیچ نوع همخوانی با معیار های جهانی ندارد، در نغمه های قرون اوسطایی آخوند های ایران غرق است.


 این درست است که کشور ما امروز از زمرة عقب مانده ترین کشور های دنیاست، اما اطفال و نوجوانان ما از لحاظ داشتن استعداد، از هیچ کشور عقب نه مانده اند، پس چرا  شما مسوولان دولت می خواهید استعداد های اطفال و جوانان ما را از ترانه های فرسودة  آخوندی ایران مملو سازید.!


 نصاب معارف حاکم بر تهران خلاف دین، فرهنگ، افتخارات تاریخی و حتا خلاف جغرافیه ماست، بازهم شما مسوولان دولت سرنوشت نصاب معارف کشور ما را به دشمنان دین، فرهنگ، تاریخ، جغرافیه و … وا گذار می کنید، تا آنها نصاب معارف ما را نوسازی و بازسازی نمایند و بدین ترتیب نسل های آینده ما را در اسارت آخوند های ایران قرار می دهید.


 بازسازی و نوسازی نصاب معارف ما توسط ایران به معنای  به انقراض کشاندن تدریجی افتخارات دینی، فرهنگی، تاریخی و … ماست و برای سال های متمادی اطفال و جوانان ما از کاروان علم و تخنیک  معاصر جهان امروزین عقب می مانند و در اسارت نصاب معارف مبتذل آخوندهای ایران به اسارت کشانده می شوند.


 ما از تمام مسوولان دولت به ویژه وزیر محترم معارف کشور تقاضا می نمایيم که دست ایران را از باز سازی و نوسازی نصاب معارف کشور، بطور همه جانبه قطع نماید و با حفظ افتخارات دینی، تاریخی و فرهنگی ما از یکی کشور های دوست تقاضای کمک نماید. به یقین در این مورد سایر کشورها حاضر خواهند شد که وزارت محترم معارف را در ایجاد نصاب جدید معارف در انطباق با موازین فوق، همکاری نماید.


 تمام مسوولان دولت باید به یاد داشته باشند که سنگ تهداب آیندة خوب و یا خراب، زشت یا زیبا، انسانی  و یا  هم ظالمانه، از سوی نصاب معارف کشور گذاشته می شود.


  در نتیجه، وظیفة هر افغان است که نصاب معارف کشور را از چنگال خون چکان آخوند های ایران نجات دهد.