کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / آنچه اجیران ایران و پشتون ستیزان داخلی آن باید بدانند!

آنچه اجیران ایران و پشتون ستیزان داخلی آن باید بدانند!

 


 


معضل و غوغای که اجيران اخندها ی پای بسته ایران در داخل کشور افغانها و در رسانه های مفتن و شر انداز دولتي و قراردادي خارج کشور افغانها چون راديو “بي بي سي” و ” صدای آلمان”  ا در رابطه با کاربرد اصطلاحات ملی چون شاروالی و شهرداری، پوهنتون  و دانشگاه، دانشکده و دانشجو  مدرسه و مکتب و محصل وغیره به راه انداخته شد، هدف  نخست و رذيلانه همه ای این رسانه ها صاف وساده ، تفتين، شر اندازي، شیطنت دوگاني و اهریمنی بوده و بس. آنها  میخواستند بدين وسیله دراین چند دسته گی که جامعه ما و ائیتلاف بین المللی شر انداز در رابطه به آن مواجه اند، جبهه دیگر از پرابلمها را برایشان بگشایند و برای آینده، از آن منتظر بهره برداری شان  باشند . این شر اندازان مفتن خارجی وداخلی منتظر آن بودند تا بیبینند که چطور مردم دانا و نادان این کشور، دوکتور وپوهاند این کشور، ادیب و بی ادب این کشور، چیزفهم و کور فهم این کشور، رادمرد و نامرد اينکشور، افغان و نا افغان  اين کشور کله د کله هم شده و برفرق همدیکر بکوبند و بگویند که اوبیادر مولانا که چنان گفته بود بد کرده بود و حافظ هم که چنين کرده بود گو خورده بود، تو چه کاره هستی پوهنتون رادانشگاه بگويی ! و يا شاروالي را شهردری ! این سخنوران ادب فارسی اند که افغانیت خود رایکطرف گذاشته و با ردیف بندی اشعار قرن حجر و قرن کمپيوتر هردو آنرا باهم سر بندی کرده  و استدلال کردند که اینه برادر مولانا چند قرن قبل پوهنتون را دانشکده گفته بود ويا فلان محترم هم زېږنتون را زایشگاه !!


 


این آقايون نا افغان  با چنین استدلالهای به اصطلاح تاريخي میخواهند دوکتور بودن و عثمان بودن خودرا را ثابت کنند، و میخواهند به این مردم و این ملت زخمي  پيامی را برسانند که با چنين بی عرضه گی که صورت گرفته ، باید همدیگر را با چنگ و دندان بدريم ؟ اینکه در این کشور یعنی افغانستان، بیش ازنصف و  یا نصف نفوس آن پشتون است این دوکتوران و سخنوران ادب فارسی ایرانی میخواهند همۀ اين مردم  را پشت نخود سیاه روان کنند و بگویند که برادر مولانا چنین گفته بود، وحافظ هم چنین، فلان نامور سخن هم چنین گفته بود ولی تو کور مغز  فاشست و تو پشتون غول چرا به دانشکده پوهنتون میگویی و چرا به شهرداري شاروالي ؟! چرا در کشور افغانها به زایشگاه، زیژنتون  میگو ی و چرا چنین میکني  و يا چرا چنان؟ ایا جوهر همه استدلال ها که به شکل بسیار ماهرانه در بازی با کلمات معصومانه اين دکتوران و این سخنوران ادب طراحی شده و از طرف رادیو “صدای آلمان” و سایت شر انداز و افغان دشمن انگليس يعني بي بي سي نشخوارمیشوندغیراز این است که به خواننده و تظاهر کنندۀ و عصیانگر سازماندهی شده از طرف شورای نظار مقیم سفارت افغانی در لندن و یا المان این مطلب را تحریک کنند و برایشان گفته شود  که تو ببین این ها با زبان فارسی ما  چه ریشخند را شروع نموده و ما باید علیه این نا انصافی ها چطور باید علیه عمل پشتونها قیام کنیم؟. فدرا سیون بسازیم و باز کارهای تجزیه راسر و سامان دهيم و به روس، ايران ، امريکاو انگلیس خدمت کنیم !


 


نتیجه چه میشود ؟


 


خرم وزیر کلتور و فرهنگ افغانستان که هم پشتون است و هم سني  او را توسط محقق هزاره که هم  شیعه است و هم يک نا افغان نوکر ایران، در شورای ملی  احضار میگردد و بعد  برایش چنین دیکته میشود تا برایش بگوید: که او وزیر خرم تو چطور جرأت کردی در موجودیت ما معاشخوران “سپاه پاسداران انقلاب ایران” در کشور افغانها یک کارمند زیر امر خود را که فزمانبردار ما است  به نسبت نافرمانی  کار برد  زبان فارسی ایرانی، تنبیه کنی    ؟ !


 


وزیر کلتور و فرهنگ افغانستان زمانيکه مجال  استدلال برایش میسر میشود با قامت رسا و شهامت میرویس مانند افغانی میگویند:  که او مردم خیریت خو است مگر شما فراموش کرده اید که این را کشور افغانستان مینامند؛ کشوریکه نه مستعمرۀ آخوند های شیعه ایران بوده  و نه هر کشور اهرمنی د یگر؟در این وطن هنوز اکثريت پشتونها و افغانهای اصیل هم زنده است و هم  حاکميت ملی خودرا از دست نداده اند. اين ملت واحد تاکنون هم حاکم است و  هم خواهند بود و شما نخواهی توانست فاتحۀ اصطلاحلات ملی و افغانی آنرا بخوانید ! و در عوض اصطلاحات ايراني و ناملي  آنرا  پياده نمایئد!


 


 در این وطن علرغم موجودیت قوای اشغالگر هنوز هم تفکر مقاومت ملی افغانی زنده است و هيچکس اینطور نامردانه به وحدت ملی آن بنام دانشکده و پوهنتون خنجر نزده اند تا به نام  دوکتور و  اهل خبره و ادب اینطور نامردانه قول مردهای افغان را برای آزادی کشور زیر پا نموده و نامردانه عليه مردی، برادری و افغانی کمر ببندند،


 


 برای دکتوران افغان این وطن این شرم است  ؟!


 


ای سخنوران ادب!


ای دوکتوران معرفت !


ای افغانهای اهل و نسب!


ما مردم خو چنین نامرد نبوديم !


ما مردم خو به خاطر يک شبش پوستین را در نداديم !


ننگ بر چنین دوکتوران افغان نسب!


مرگ بر چنین سخنوران ادب!


شرمنده باد نا افغانان نمک حرام !


و در فرجام،


به گفتۀ  بی بی سي راديوی شر انداز انگليسي :


استجواب وزیر فرهنگ افغانستان ‘ادامه می ‌یابد


………….