کور / ترخې خبري / در مورد حملات پاکستان بر ولایات کنر و نورستان

در مورد حملات پاکستان بر ولایات کنر و نورستان

امروز 22 برج اسد سال 1391 که مطابق به 12 اگست سال 2012 میلادی میباشد، ساعت ده صبح کنفرانس مطبوعاتی جبهۀ نجات ازبحران در مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر گردید.
کنفرانس مطبوعاتی که توسط قرائت چند آیت از قرآن مجید آغاز یافت، با گردانندگی محترم دوکتور محمد آصف بکتاش- رئیس حزب ترقی وطن و عضو رهبری جبهۀ نجات از بحران- ادامه یافت. بعد از سخن آغازین مختصر ولی پرمحتوی وی، محترم محمد اسحق اتمر رئیس جبهۀ نجات از بحران در بارۀ وضعیت مناطق سرحدی افغانستان که تحت حملات راکتی نظامیان پاکستان قرار دارد، به تفصیل روشنی انداخت و اعلامیۀ جبهۀ نجات از بحران را به خوانش گرفت.
محترم محمد اسحق اتمر یاد آور گردید که «قریب دو سال است که حملات وحشیانۀ نظامیان پاکستان بر ولایات کنر ها و نورستان ادامه دارد که در نتیجۀ آن تعداد زیادی هموطنان ما شهید و یا به ترک محلات زندگی شان مجبور ساخته شدند.
نظامیان پاکستان در ولایات کنر ها، نورستان، ننگرهار، خوست و پکتیکا نقاط صفری خط نامنهاد دیورندرا عبور و در عمق خاک افغانستان به ایجاد تأسیسات نظامی پرداخته اند. آنها بر اهالی برخی ولسوالی ها فشار وارد می سازند که تذکره های تابعیت پاکستان را اخذ نمایند و آنهائیکه به چنین امری تن در نمی دهند، به ترک محلات مسکونی شان مجبور ساخته میشوند.»
جبهۀ نجات از بحران ضمن تقبیح اعمال نظامیان پاکستان، نیروهای ایساف و ناتو مقیم افغانستان و حکومت و دولت کشور را نیز تحت انتقاد شدید قرار داد. محترم اتمر اضافه کرد که «با تأسف قریب یازده سال که از ایجاد حاکمیت جدید و حضور جامعۀ بین المللی در افغانستان میگذرد، تا کنون سرحدات کشور ما بخصوص سرحدات ما با ایران و پاکستان محفوظ نبوده، نه تنها شاهد حملات آنها، بلکه پیشروی های آنها در عمق خاک کشور ما بوده ایم.»
محترم اتمر افزود که «عدم عکس العمل جدی حکومت افغانستان در مقابل این همه رخداد ها سوال بر انگیز است… حکومت افغانستان در اتخاذ موقف آن مبنی بر سکوت آن در برابر رویداد های یاد شده که جنایتکاران پاکستانی را در ادامۀ سیاست های آن تشجیع می نماید، مورد سوال قرار میدهد. حکومت افغانستان باید به مردم خویش توضیح بدهد که چرا در برابر حملات پاکستان … و بخصوص پیشروی … در عمق سرزمین ما مهر سکوت بر لب زده است؟» و عکس العمل نشان نمیدهد. جبهۀ نجات از بحران «خواهان توضیح حکومت به سوالات مطروحه میباشد.»
در اعلامیه آمده است که «جبهۀ نجات از بحران در حالیکه این حملات را نقض صریح و خشن ارزشهای مندرج منشور سازمان ملل متحد و تجاوز آشکار و روشن نظامیگران پاکستان در حریم مقدس کشور خویش می داند و آن را شدیدا تقبیح و محکوم مینماید، از سازمان ملل متحد، بخصوص شورای امنیت آن سازمان می خواهد تا با اقدامات عاجل خویش به تجاوز و این اعمال جنایتکارانۀ دولت پاکستان در کشور ما پایان بخشد و با اتخاذ تدابیر مؤثر و عملی از تکرار آن جلوگیری بعمل آرند.»
بعد از قرائت اعلامیه و توضیحات رئیس جبهۀ نجات از بحران به حاضرین محترم و نمایندگان رسانه های اطلاعات جمعی موقع داده شد، تا سوالهای خویش را مطرح نمایند. به سوالات ژورنالستان و حاضرین مجلس از جانب مجترم محمد اسحق اتمر، رئیس جبهۀ نجات از بحران و محترم داکتر محمد آصف بکتاش عضو هیئت رهبری جبههء نجات از بحران توضیحات و پاسخها ارائه گردید.
جبهۀ نجات از بحران ساختار سیاسی نسبتا جوان است که بتاریخ 21 حمل سال روان توسط مجمع عمومی اعضای آن بنیان گذاری و بتاریخ 24 ثور سال روان توسط کنفرانس مطبوعاتی در همین تالار موجودیت خویش را رسما اعلان نمود. این جبهه که در ابتدا، نظر به بیانیۀ اساسی آن، از یازده حزب و 53 شخصیت مستقل ملی تشکیل گردیده است، به نظر تحلیلگران سیاسی، بزرگترین نهاد مدرن مدنی و دموکراتیک ملی در کشور محبوب ما محسوب میگردد که اینک در بارۀ مسایل اهم ملی موضعگیری خویش را توسط کنفرانس مطبوعاتی ابراز نمود.